Een lezing van Mark de Hek

Actueel

De mogelijkheden en onmogelijkheden van coronaclaims

“En dan kunnen werkgevers nog bewuste roekeloosheid aanvoeren. Er waren mensen die op vakantie wilden en zich ruime tijd daarvoor lieten besmetten. Maar dit is, denk ik, natuurlijk wel ingewikkeld te bewijzen.”


Mark de Hek

“Ik vind dat de werkgevers de overheidsmaatregelen die er waren, hebben moeten volgen, maar bij de eerste golf zijn ook heel veel mensen besmet geraakt voordat de overheid echt ging ingrijpen.”


Mark de Hek

Mark de Hek 
| advocaat bij SAP Letselschadeadvocaten

“Wanneer er sprake is van een heel
hoog besmettingsniveau kun je van
een werkgever veel meer verlangen
dan wanneer dat niveau laag is.”

Mark de Hek

naam 
| functie

“Is het maatschappelijk onzorgvuldig om iemand in gevaar te brengen? Is er sprake van een wettelijke plicht? Er waren natuurlijk duidelijke richtlijnen. Staatsrechtelijk is het interessant dat die in eerste instantie op grond van de Gemeentewet werden uitgevaardigd.”


Mark de Hek

Iemand heeft corona opgelopen, houdt daar langdurige klachten aan over en vindt dat een ander daar aansprakelijk voor is. Hij dient een claim in om de schade te verhalen. In hoeverre is zo’n claim wel of niet kansrijk? Die vraag werd aan de orde gesteld door Mark de Hek, advocaat bij SAP Letselschadeadvocaten, in een van de lezingen tijdens een bijeenkomst Actualiteiten Letselschade van Studiecentrum Kerckebosch op 7 december 2022 in Hotel Utrecht.

Actueel

Voetnoten

  1. HR Cijsouw/De Schelde II, NJ 1999/683.
  2. Hartlief, NJB 2020/2090.
  3. Hoge Raad Roeffen/Thijssen NJ 1991/420, Lindenbergh Mon. Priv. 13, 2016/26.3 en Hoge Raad BayarWijnen, NJ 2008/460.
  4. Hoge Raad SVB/VdWege en Lansink/Ritsma, NJ 2013/98 en 99.
  5. Hoge Raad X/Gemeente Rheden NJ 2018/291.

Actueel

Een lezing van
Mark de Hek

De mogelijkheden 
en onmogelijkheden 
van coronaclaims

“Is het maatschappelijk onzorgvuldig om iemand in gevaar te brengen? Is er sprake van een wettelijke plicht? Er waren natuurlijk duidelijke richtlijnen. Staatsrechtelijk
is het interessant
dat die in eerste instantie op grond
van de Gemeentewet werden uitgevaardigd.”


Mark de Hek

“En dan kunnen werkgevers nog bewuste roekeloosheid aanvoeren. Er waren mensen die op vakantie wilden en zich ruime
tijd daarvoor lieten besmetten. Maar dit is, denk ik, natuurlijk wel ingewikkeld te bewijzen.”


Mark de Hek

“Ik vind dat de werkgevers de overheidsmaatregelen die er waren, hebben moeten volgen, maar
bij de eerste golf zijn ook heel veel mensen besmet geraakt voordat de overheid echt ging ingrijpen.”


Mark de Hek

Mark de Hek 
| advocaat bij SAP Letselschadeadvocaten

“Wanneer er sprake is van een heel hoog besmettingsniveau
kun je van een werkgever veel meer verlangen dan wanneer dat niveau laag is.”

Mark de Hek

Iemand heeft corona opgelopen, houdt daar langdurige klachten aan over en vindt dat een ander daar aansprakelijk voor is. Hij dient een claim in om de schade te verhalen. In hoeverre is zo’n claim wel of niet kansrijk? Die vraag werd aan de orde gesteld door Mark de Hek, advocaat bij SAP Letselschadeadvocaten, in een van de lezingen tijdens een bijeenkomst Actualiteiten Letselschade van Studiecentrum Kerckebosch op 7 december 2022 in Hotel Utrecht.

Actueel

Voetnoten

  1. HR Cijsouw/De Schelde II, NJ 1999/683.
  2. Hartlief, NJB 2020/2090.
  3. Hoge Raad Roeffen/Thijssen NJ 1991/420, Lindenbergh Mon. Priv. 13, 2016/26.3 en Hoge Raad BayarWijnen, NJ 2008/460.
  4. Hoge Raad SVB/VdWege en Lansink/Ritsma, NJ 2013/98 en 99.
  5. Hoge Raad X/Gemeente Rheden NJ 2018/291.