Een lezing van Nadia Haase

Actueel

Hoe te handelen
in langlopende 
WAD I/II-zaken?

“Wat u vooral niet moet doen, is een door de wederpartij eenzijdig opgesteld rapport aan het dossier toevoegen en er verder niets mee doen omdat u er niet bij betrokken was.”


Nadia Haase

“Ik denk dat verzekeraars veel vaker een Delta-V-onderzoek moeten laten doen. Probleem is alleen dat als je zo’n aanrijdingsformulier binnenkrijgt en de zaak net loopt, je vaak niet weet of het een grote zaak gaat worden of niet. [...] Ik adviseer daarom bij elke zaak waarin letsel wordt geclaimd en de impactsnelheid mogelijk laag was, een Delta-V-onderzoek te laten doen.”


Nadia Haase

“Vraag bij een neuropsychologisch onderzoek ook altijd de ruwe testresultaten op. Neem geen genoegen met alleen een beschrijving van de testresultaten.”


Nadia Haase

Nadia Haase 
| advocaat en partner bij KBS Advocaten

“Probleem is dat klachten subjectief zijn. Je moet afgaan op wat de benadeelde daarover vertelt. Toch moet objectief worden vastgesteld dat de klachten aanwezig, reëel, niet ingebeeld, niet voorgewend en niet overdreven zijn.

Nadia Haase

naam 
| functie

Nadia Haase, advocaat en partner bij KBS Advocaten, treedt in - meestal langlopende - letselzaken namens verzekeraars op. In bijna vier van de vijf WAM-zaken stelt iemand als gevolg van een ongeval klachten te hebben terwijl er geen medisch aantoonbare ongevalsgerelateerde afwijkingen zijn die die klachten kunnen verklaren. Tijdens een Connectmiddag van Andriessen Expertise hamerde zij erop niet alleen de situatie met ongeval, maar ook de situatie zonder ongeval goed op het netvlies te krijgen. “Vaak is daar veel te weinig aandacht voor”, aldus Nadia Haase.

Actueel

Voetnoten

 1. Hoge Raad 13 december 2002, NJ 2003, 212 (B./Olifiers) en Hoge Raad 9 augustus 2002, RvdW 2002, 132.
 2. Hoge Raad 8 juni 2001, NJ 2001, 433 (Zwolsche Algemeene/De Greef).
 3. Hof Arnhem-Leeuwarden 5 februari 2013, ECLI:NL:GHARL:BZ0801:
 4. Rechtbank Gelderland 13 september 2017, www.letselschademagazine.nl/2017/rb-gelderland-130917.
 5. Hof ’s-Hertogenbosch 12 februari 2013, ECLI:NL:GHSHE:2013:BZ2030:
 6. Rechtbank Rotterdam 6 februari 2013, ECLI:NL:RBROT:2013:BZ0819:
 7. Rechtbank Midden-Nederland 17 februari 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:1970:
 8. Hof ’s-Hertogenbosch 12 augustus 2014, ECLI:NL:GHSHE:2014:2782:
 9. Hof Arnhem-Leeuwarden 5 februari 2013, ECLI:NL:2013:BZ0801:
 10. Hoge Raad 27 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3397 (Jerrycan).
 11. Hoge Raad 19 oktober 2007, ECLI:NL:HR:2007:BB5172.
 12. Rechtbank Oost Nederland, locatie Almelo 28 februari 2013, ECLI:NL:RBONE:2013:BZ3464.
 13. Rechtbank Rotterdam 13 april 2011, ECLI:NL:RBROT:2011:BQ1123.
 14. Hof Leeuwarden 9 oktober 2012, ECLI:NL:GHLEE:2012:BX9658.
 15. Bij een voorlopig deskundigenprocedure mag de schadebehandelaar naast het expertiserapport ook de onderliggende medische informatie inzien, mits de benadeelde zich niet op het blokkeringsrecht beroept. Hoge Raad 22 februari 2008, ECLI:NL:HR:2008:BB3676 en ECLI:NL:HR:2008:BB5626.
Hoe te handelen 
in langlopende 
WAD I/II-zaken?

Een lezing van 
Nadia Haase

Actueel

“Wat u vooral niet moet doen, is een door de wederpartij eenzijdig opgesteld rapport aan het dossier toevoegen en er verder niets mee doen omdat u er niet bij betrokken was.”


Nadia Haase

“Ik denk dat verzekeraars veel vaker een Delta-V-onderzoek moeten laten doen. Probleem is alleen
dat als je zo’n aanrijdingsformulier binnenkrijgt en de zaak net loopt, je vaak niet weet of het een grote zaak gaat worden of
niet. [...] Ik adviseer daarom bij elke zaak waarin letsel wordt geclaimd en de impactsnelheid
mogelijk laag was,
een Delta-V-onderzoek te laten doen.”


Nadia Haase

“Vraag bij een neuropsychologisch onderzoek ook altijd de ruwe testresultaten op. Neem geen genoegen met alleen een beschrijving van de testresultaten.”


Nadia Haase

Nadia Haase 
| advocaat en partner bij KBS Advocaten

“Probleem is dat klachten subjectief zijn. Je moet afgaan op wat de benadeelde daarover vertelt. Toch moet objectief worden vastgesteld dat de klachten aanwezig, reëel, niet ingebeeld, niet voorgewend en
niet overdreven zijn.

Nadia Haase

Nadia Haase, advocaat en partner bij KBS Advocaten, treedt in - meestal langlopende - letselzaken namens verzekeraars op. In bijna vier van de vijf WAM-zaken stelt iemand als gevolg van een ongeval klachten te hebben terwijl er geen medisch aantoonbare ongevalsgerelateerde afwijkingen zijn die die klachten kunnen verklaren. Tijdens een Connectmiddag van Andriessen Expertise hamerde zij erop niet alleen de situatie met ongeval, maar ook de situatie zonder ongeval goed op het netvlies te krijgen. “Vaak is daar veel te weinig aandacht voor”, aldus Nadia Haase.

Actueel

Voetnoten

 1. ECLI:NL:HR:2019:376.
 2. Het centraal register voor collectieve vorderingen is te vinden op https://www.rechtspraak.nl/Registers/
  centraal-register-voor-collectieve-vorderingen#6f1c15a9-f3e8-4b9b-ab79-4b3bb766c72f6bc1d2e4-e511-4e04-bf16-8ad720b8f8b359. Samenvattingen en analyses van alle lopende zaken zijn te vinden op https://www.wijnenstael.nl/publicaties/9137?gclid=Cj0KCQjwspKUBhCvARIsAB2IYuuhi8htJ
  jZ5B2bPrFQ3A5g-z-JqzsD01JdLqcQFe_sjZNpZGEvhpwsaAvybEALw_wcB.
 3. Hoge Raad 20 september 2019; ECLI:HR:2019:1409.
 4. Rechtbank Zeeland-West-Brabant 22-9-2021 JA 2021/145.