door Sanne Poelhekke en Romy Schellevis

| advocaten bij KBS Advocaten

De kracht
van impact: Delta-V bij achterop-aanrijdingen


Jurisprudentie

Na een whiplash-
aanrijding zal doorgaans een neurologische expertise worden ingewonnen en het ligt dan ook het meest voor de hand om deze vraag in eerste instantie aan een neuroloog voor te leggen. Het is echter de vraag of een neuroloog hier altijd een oordeel over kan (en durft te) vormen, zodat niet is uitgesloten dat aanvullend onderzoek door bijvoorbeeld een biomechanisch ingenieur nodig is.

Jurisprudentie

Voetnoten

 • Zie bijvoorbeeld J.S.H.M. Wismans, ‘Whiplash bij verkeersongevallen: inzichten vanuit de letselbiomechanica en de verkeersongevallenanalyse’, PIV-bulletin 2015, 4 en J.S.H.M. Wismans, ‘Verkeersveiligheidsontwikkelingen: over modellen van de mens voor het bepalen van letselrisico’s, veilige snelheden en whiplash’, AP 2022, 1.

 • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21 juli 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:5749.

 • Richtlijn Diagnostiek en Behandeling van mensen met Whiplash Associated Disorder I / II van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie uit 2008.

 • Nederlandse Vereniging voor Neurologie, ‘Richtlijn Diagnostiek en Behandeling van mensen met Whiplash Associated Disorder I / II’, 2008, p.13.

 • HR 9 juni 2001, ECLI: NL:HR:2001:AB2054.

 • HR 9 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:311 en Conclusie A-G 12 januari 2018, ECLI:NL:PHR:2018:44.

 • J.S.H.M. Wismans, ‘Whiplash bij verkeersongevallen: inzichten vanuit de letselbiomechanica en de verkeersongevallenanalyse’, PIV-bulletin 2015, 4. Whiplash bij verkeersongevallen: inzichten vanuit de letselbiomechanica1 en de verkeersongevallenanalyse – Alles nog eens op een rijtje | Platform Personenschade (verzekeraars.nl)

 • J.S.H.M. Wismans, ‘Verkeersveiligheidsontwikkelingen: over modellen van de mens voor het bepalen van letselrisico’s, veilige snelheden en whiplash’, AP 2022, 1.

 • Allen, Weir-Jones, et alia, ‘Acceleration Perturbations of Daily Living: A Comparison to “Whiplash’, Spine 1994;19:1285-1290.

 • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21 juli 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:5749.

 • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23 februari 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:1759. Overigens heeft het gerechtshof deze procedure bij vonnis d.d. 13 september 2022 heropend, omdat het hof van oordeel is dat de betrokkene bedrog heeft gepleegd. Volgens het hof blijkt uit onderzoeken van de WAM-verzekeraar (waaronder observaties) dat de betrokkene het hof, de deskundigen en de WAM-verzekeraar een onjuist en ook onwaarachtig feitencomplex had voorgespiegeld. Het bij en door de deskundigen geschetste beeld van betrokkene (als een ‘kasplantje’) is volgens het hof onvolledig en onjuist gebleken. Volgens het hof ligt het voor de hand dat een nieuw deskundigenonderzoek naar de klachten en beperkingen van betrokkene en het causaal verband tussen die klachten en het ongeval zal moeten plaatsvinden (ECLI:NL:GHARL:2022:7873).

 • Rechtbank Arnhem 28 oktober 2020 ECLI:NL:RBGEL:2020:6025

 • Rechtbank Gelderland 26 mei 2021, ECLI:NL:RBGEL:2021:3719.

 • Rechtbank Limburg 4 augustus 2021, ECLI:NL:RBLIM:2021:6222.

 • Rechtbank Den Haag 14 mei 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:7414.

door Sanne Poelhekke en Romy Schellevis

| advocaten bij KBS Advocaten

De kracht van impact: Delta-V
bij achterop-aanrijdingen


Jurisprudentie

Na een whiplash-
aanrijding zal doorgaans een neurologische expertise worden ingewonnen en het ligt dan ook het meest voor de hand om deze vraag in eerste instantie aan een neuroloog voor te leggen. Het is echter de vraag of een neuroloog hier altijd een oordeel over kan (en durft te) vormen, zodat niet is uitgesloten dat aanvullend onderzoek door bijvoorbeeld een biomechanisch ingenieur nodig is.

Voetnoten

dicht

 • Zie bijvoorbeeld J.S.H.M. Wismans, ‘Whiplash bij verkeersongevallen: inzichten vanuit de letselbiomechanica en de verkeersongevallenanalyse’, PIV-bulletin 2015, 4 en J.S.H.M. Wismans, ‘Verkeersveiligheidsontwikkelingen: over modellen van de mens voor het bepalen van letselrisico’s, veilige snelheden en whiplash’, AP 2022, 1.

 • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21 juli 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:5749.

 • Richtlijn Diagnostiek en Behandeling van mensen met Whiplash Associated Disorder I / II van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie uit 2008.

 • Nederlandse Vereniging voor Neurologie, ‘Richtlijn Diagnostiek en Behandeling van mensen met Whiplash Associated Disorder I / II’, 2008, p.13.

 • HR 9 juni 2001, ECLI: NL:HR:2001:AB2054.

 • HR 9 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:311 en Conclusie A-G 12 januari 2018, ECLI:NL:PHR:2018:44.

 • J.S.H.M. Wismans, ‘Whiplash bij verkeersongevallen: inzichten vanuit de letselbiomechanica en de verkeersongevallenanalyse’, PIV-bulletin 2015, 4. Whiplash bij verkeersongevallen: inzichten vanuit de letselbiomechanica1 en de verkeersongevallenanalyse – Alles nog eens op een rijtje | Platform Personenschade (verzekeraars.nl)

 • J.S.H.M. Wismans, ‘Verkeersveiligheidsontwikkelingen: over modellen van de mens voor het bepalen van letselrisico’s, veilige snelheden en whiplash’, AP 2022, 1.

 • Allen, Weir-Jones, et alia, ‘Acceleration Perturbations of Daily Living: A Comparison to “Whiplash’, Spine 1994;19:1285-1290.

 • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21 juli 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:5749.

 • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23 februari 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:1759. Overigens heeft het gerechtshof deze procedure bij vonnis d.d. 13 september 2022 heropend, omdat het hof van oordeel is dat de betrokkene bedrog heeft gepleegd. Volgens het hof blijkt uit onderzoeken van de WAM-verzekeraar (waaronder observaties) dat de betrokkene het hof, de deskundigen en de WAM-verzekeraar een onjuist en ook onwaarachtig feitencomplex had voorgespiegeld. Het bij en door de deskundigen geschetste beeld van betrokkene (als een ‘kasplantje’) is volgens het hof onvolledig en onjuist gebleken. Volgens het hof ligt het voor de hand dat een nieuw deskundigenonderzoek naar de klachten en beperkingen van betrokkene en het causaal verband tussen die klachten en het ongeval zal moeten plaatsvinden (ECLI:NL:GHARL:2022:7873).

 • Rechtbank Arnhem 28 oktober 2020 ECLI:NL:RBGEL:2020:6025

 • Rechtbank Gelderland 26 mei 2021, ECLI:NL:RBGEL:2021:3719.

 • Rechtbank Limburg 4 augustus 2021, ECLI:NL:RBLIM:2021:6222.

 • Rechtbank Den Haag 14 mei 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:7414.