Hoe zit het met de aansprakelijkheid voor dieren?

LSA
Symposion
2024

Artikel 6:179 BW:
een wolf in schaapskleren

1. HR 23 februari 1990, NJ 1990/365 (Zengerle/Blezer)

Arvin Kolder | advocaat bij
Kolder Advocatuur en bijzonder
hoogleraar Personenschade aan
Rijksuniversiteit Groningen

“Wat is nou eigenlijk een dier in de zin van wetsbepaling 6:179 BW? Dieren waren tot 1 januari 2013 ‘zaken’, maar dierenliefhebbers vonden dat minder prettig en nu zijn dieren geen zaken meer, maar wat voor zaken geldt, geldt ook voor dieren. Daar houdt de politiek zich dan mee bezig.” 


Arvin Kolder

“Wie een claim indient op grond van 6:179 BW zal moeten aantonen dat er sprake was van de eigen energie van het dier. Dat is niet in alle gevallen even gemakkelijk en in de literatuur zijn daar wel wat wisselende opvattingen over. Ik sluit me toch aan bij degenen die vinden dat wie stelt het moet bewijzen.” 


Arvin Kolder

naam 
| functie

Arvin Kolder, advocaat bij Kolder Advocatuur en bijzonder hoogleraar Personenschade aan Rijksuniversiteit Groningen, behandelde artikel 6:179 BW: de bezitter van een dier is aansprakelijk voor de door het dier aangerichte schade. Grondslag voor die aansprakelijkheid is het gevaar dat de eigen energie van het dier een onberekenbaar element bevat. Alleen als dit gevaar zich verwezenlijkt behoort de bijzondere aansprakelijkheidsregel voor dieren te gelden. “Er gaat een hele wereld schuil achter deze eenvoudige rechtsregel”, aldus Kolder. “Wanneer bijvoorbeeld het dier als instrument van de eigenaar handelt, is er geen aansprakelijkheid van 6:179, maar hooguit van 6:162.”

Actueel

Hoe zit het met de aansprakelijkheid
voor dieren?
Artikel 6:179 BW:
een wolf in schaapskleren

LSA
Symposion
2024

“Wat is nou eigenlijk een dier in de zin van wetsbepaling 6:179 BW? Dieren waren tot 1 januari 2013 ‘zaken’, maar dierenliefhebbers vonden dat minder prettig en nu zijn dieren geen zaken meer, maar wat voor zaken geldt, geldt ook voor dieren. Daar houdt de politiek zich dan mee bezig.” 


Arvin Kolder

Arvin Kolder
| advocaat bij Kolder
Advocatuur en bijzonder
hoogleraar Personenschade
aan Rijksuniversiteit Groningen

“Bij alle technocratie en ingewikkeldheid die we om ons heen weten te creëren,
is het belangrijk oog te hebben voor het feit dat het werk
door mensen wordt gedaan.”


Marcel Levi

“Ik ben ervan onder de indruk hoe goed mensen in staat bleken zich flexibel op te stellen.
We bleken in staat om zelfs grote organisaties heel
snel en effectief te veranderen zonder businesscases of organisatieadviseurs.”


Marcel Levi

“Wie een claim indient op grond van 6:179 BW zal moeten aantonen dat er sprake was van de eigen energie van het dier. Dat is niet in alle gevallen even gemakkelijk en in de literatuur zijn daar wel wat wisselende opvattingen over. Ik sluit me toch aan bij degenen die vinden dat wie stelt het moet bewijzen.” 


Arvin Kolder

Arvin Kolder, advocaat bij Kolder Advocatuur en bijzonder hoogleraar Personenschade aan Rijksuniversiteit Groningen, behandelde artikel 6:179 BW: de bezitter van een dier is aansprakelijk voor de door het dier aangerichte schade. Grondslag voor die aansprakelijkheid is het gevaar dat de eigen energie van het dier een onberekenbaar element bevat. Alleen als dit gevaar zich verwezenlijkt behoort de bijzondere aansprakelijkheidsregel voor dieren te gelden. “Er gaat een hele wereld schuil achter deze eenvoudige rechtsregel”, aldus Kolder. “Wanneer bijvoorbeeld het dier als instrument van de eigenaar handelt, is er geen aansprakelijkheid van 6:179, maar hooguit van 6:162.”

Actueel