door Jochem van Rossum en Hans Tiemersma

| Senior Rekenkundig Experts Sedgwick

Jurisprudentie, arresten, aanbevelingen en … inflatie.


Recente ontwikkelingen rondom letselschade  

Kennisdeling

Kennisdeling

Voetnoten

 1. https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/aanbevelingen-rekenrente.pdf?msclkid=d4703947bfe511ec893abb7347786f5c
 2. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/04/28/kamerbrief-over-rechtsherstel-en-overbruggingswetgeving-box-3
 3. ECLI:NL:HR:2022:444
 4. ECLI:NL:HR:1983:AW9439    

door Jochem van Rossum 
en Hans Tiemersma

| Senior Rekenkundig Experts Sedgwick

Jurisprudentie, arresten, aanbevelingen en… inflatie.

Recente ontwikkelingen rondom letselschade  

Kennisdeling

 1. https://www.rechtspraak.nl/SiteCollection
  Documents/aanbevelingen-rekenrente.pdf?msclkid=d4703947bfe511ec893abb7347786f5c
 2. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/
  kamerstukken/2022/04/28/kamerbrief-over-rechtsherstel-en-overbruggingswetgeving-box-3
 3. ECLI:NL:HR:2022:444
 4. ECLI:NL:HR:1983:AW9439    

Voetnoten