Welcome to cyberspace, I'm lost in the fog;
Everything's digital I'm still analog
When something goes wrong, I don't have a clue
Some ten year old smart ass, has to show me what to do

Menselijke
Maat

Voorwoord

door Armand Blondeel

| NIVRE Register Expert

Voorwoord

Het waren een aantal gezellige bezoekjes geweest, aan de jonge IT-specialist met beenletsel. Ik kon zijn grappen aan het adres van mijn analoge generatie wel hebben, zonder in de Woke of Cancel Modus te geraken. Hij mocht het zeggen hoor, dat Dino weer eens langskwam met het schrijfblok. “Heel knap van u, dat u uit al die pennenkrabbels toch steeds weer een mooi rapport weet te distilleren, echt vakwerk!” Hij had ook recht van spreken, omdat hij ook niet gespeend was van gezonde zelfspot: “Fijn voor de verzekeraar dat mijn handen en mijn hersens niet geraakt zijn door de auto hè? Dat gebroken been levert niet zoveel schade op, ik zat toch al de meeste tijd van de dag.”Het is bijna jammer dat het been inmiddels goed is hersteld en we na dit bezoek een eindregeling kunnen gaan treffen. In samenspraak met zijn maat, de advocaat, wegen we in goede en kwade kansen de menselijke maat in deze casus. Ieder gaat weer zijns weegs, in de materiële wereld en in cyberspace.



The whole world's living in a digital dream; 
It's not really there; It's all on the screen
Makes me forget who I am, I'm an analog man. 

Yeah I'm an analog man in a digital world


’s Avonds neem ik de kopij voor het komende PPS-Bulletin door en met een glimlach lees ik het verslag van het interessante jubileumcongres van MediRisk. Marit de Vos, over de wereld van de complexe adaptieve systemen. Wiskundig is aangetoond dat veel in deze wereld individueel wordt bepaald, maar wanneer nodig en wanneer er maar voldoende bereidheid toe bestaat, worden de mooiste resultaten juist bereikt door middel van samenwerking. Het is een kwestie van je semipermeabele grenzen openstellen en een dynamisch systeem met productieve interactie is ons deel. Dat hoef je niet per se te willen begrijpen, je moet het willen aanvoelen en dan gewoon doen.


You and I can share the silence; 
Finding comfort together
The way old friends do


En daar is-ie weer: De Menselijke Maat. Heel belangrijk in relatie tot de verzekerbaarheid van de dingen, in gevallen dat het fout gaat en er een beroep op het dynamische systeem van het in onderlinge verbondenheid en solidariteit collectief opgetuigde vangnet wordt gedaan. Verbondsdirecteur Geeke de Feiter-van Heuvelen stipt het aan, ook in haar blog op de website van het Verbond van Verzekeraars.


And after fights and words of violence; 
We make up with each other
The way old friends do


Opnieuw, De Menselijke Maat, in het inspirerende verhaal van de erudiete Marcel Levi, de volgende spreker op genoemd congres. De coronaperiode bracht versneld nuttige veranderingen voor al jaren slapende knelpunten. De werkende mens kan in onderling verbond en samenwerking veel voor elkaar krijgen, als de wil er maar is. Acteer bij alles wat je gezamenlijk voor elkaar moet zien te krijgen als een symfonieorkest, de optelsom van individuele talenten levert zoveel meer moois op dan geïsoleerde paradepaardjes ieder voor zichzelf kunnen opleveren. Blijf jezelf, neem besluiten en heb aandacht voor De Menselijk Maat, is zijn verstandige devies, tevens goed advies.


Times of joy and times of sorrow; 
We will always see it through
Oh, I don't care what comes tomorrow; 

We can face it together
The way old friends do


Tsja, en dan de redactievergadering. Altijd een fijn evenement, maar dit keer niet gespeend van sentiment. Gewaardeerd redactieraadslid Hieron van der Hoeven gaat met pensioen en woont voor zijn laatste keer de vergadering bij. Wat geef je een man van zijn postuur, iemand die zoveel uren vakmanschap heeft bijgedragen aan het personenschadevak? Gelet op de Rotterdamse roots van zijn werkgever Allianz lijkt het boek Erasmus, dwarsdenker (van Sandra Langereis), een passend afscheidscadeau, voor onze goede kompaan. Net als Desiderius Erasmus in diens arbeidzame tijd van leven, heeft Hieron veel bijgedragen aan de vakontwikkeling in ons vakgebied dat sinds de jaren ’90 flink in opkomst is geweest. En net als Erasmus moest Hieron daarbij wel eens dwars denken, maar zeker ook verbinden en in feite al datgene doen, wat de sprekers op het bovengenoemde MediRisk-congres als belangrijk, nuttig en nodig hebben geoordeeld. Hoe de dingen toch kunnen samenlopen in ons vak en onze wereld, digitaal en analoog.


Hieron: veel dank voor je altijd productieve en gezellige bijdragen voor het PIV / PSS in het algemeen en in de PIV- / PPS-Bulletin-redactieraadsvergaderingen in het bijzonder! We gaan je scherpzinnigheid, je ijver, je deskundigheid, nauwgezetheid en vooral ook jouw gezelligheid zeker missen. In de PPS-redactieraad was jij met recht onze Menselijke Maat!

Het ga je goed, maak nog veel mooie reizen, over de globe en al lezend in de nog te lezen stapel boeken, waar je tijdens je drukke werkweken niet altijd aan toe kwam!


Times of joy and times of sorrow; 
We will always see it through
Oh, I don't care what comes tomorrow; 

We can face it together
The way old friends do


Gelukkig kan ik het voorwoord vrolijk afsluiten met een warm welkom aan Maykel de Vries: fijn dat je de redactieraad komt versterken Maykel, je bijdrage aan jouw eerste vergadering bewees meteen dat dit een hele passende keuze van je is geweest!



Armand Blondeel

Voorzitter Redactieraad Platform Personenschade


Met dank aan de inspirerende talenten van:
Joe Walsh: “Analog Man”
ABBA: “The Way Old Friends Do”

Welcome to cyberspace,
I'm lost in the fog;
Everything's digital I'm still analog
When something goes wrong,
I don't have a clue
Some ten year old smart ass,
has to show me what to do

Menselijke
Maat

Voorwoord

door Armand Blondeel

| NIVRE Register Expert

Het waren een aantal gezellige bezoekjes geweest, aan de jonge IT-specialist met beenletsel. Ik kon zijn grappen aan het adres van mijn analoge generatie wel hebben, zonder in de Woke of Cancel Modus te geraken. Hij mocht het zeggen hoor, dat Dino weer eens langskwam met het schrijfblok. “Heel knap van u, dat u uit al die pennenkrabbels toch steeds weer een mooi rapport weet te distilleren, echt vakwerk!” Hij had ook recht van spreken, omdat hij ook niet gespeend was van gezonde zelfspot: “Fijn voor de verzekeraar dat mijn handen en mijn hersens niet geraakt zijn door de auto hè? Dat gebroken been levert niet zoveel schade op, ik zat toch al de meeste tijd van de dag.”Het is bijna jammer dat het been inmiddels goed is hersteld en we na dit bezoek een eindregeling kunnen gaan treffen. In samenspraak met zijn maat, de advocaat, wegen we in goede en kwade kansen de menselijke maat in deze casus. Ieder gaat weer zijns weegs, in de materiële wereld en in cyberspace.


The whole world's living 
in a digital dream; 
It's not really there; 
It's all on the screen
Makes me forget who I am, I'm an analog man. 

Yeah I'm an analog man 
in a digital world


’s Avonds neem ik de kopij voor het komende PPS-Bulletin door en met een glimlach lees ik het verslag van het interessante jubileumcongres van MediRisk. Marit de Vos, over de wereld van de complexe adaptieve systemen. Wiskundig is aangetoond dat veel in deze wereld individueel wordt bepaald, maar wanneer nodig en wanneer er maar voldoende bereidheid toe bestaat, worden de mooiste resultaten juist bereikt door middel van samenwerking. Het is een kwestie van je semipermeabele grenzen openstellen en een dynamisch systeem met productieve interactie is ons deel. Dat hoef je niet per se te willen begrijpen, je moet het willen aanvoelen en dan gewoon doen.


You and I can share 
the silence; 
Finding comfort together
The way old friends do


En daar is-ie weer: De Menselijke Maat. Heel belangrijk in relatie tot de verzekerbaarheid van de dingen, in gevallen dat het fout gaat en er een beroep op het dynamische systeem van het in onderlinge verbondenheid en solidariteit collectief opgetuigde vangnet wordt gedaan. Verbondsdirecteur Geeke de Feiter-van Heuvelen stipt het aan, ook in haar blog op de website van het Verbond van Verzekeraars.


And after fights 
and words of violence; 
We make up 
with each other
The way old friends do


Opnieuw, De Menselijke Maat, in het inspirerende verhaal van de erudiete Marcel Levi, de volgende spreker op genoemd congres. De coronaperiode bracht versneld nuttige veranderingen voor al jaren slapende knelpunten. De werkende mens kan in onderling verbond en samenwerking veel voor elkaar krijgen, als de wil er maar is. Acteer bij alles wat je gezamenlijk voor elkaar moet zien te krijgen als een symfonieorkest, de optelsom van individuele talenten levert zoveel meer moois op dan geïsoleerde paradepaardjes ieder voor zichzelf kunnen opleveren. Blijf jezelf, neem besluiten en heb aandacht voor De Menselijk Maat, is zijn verstandige devies, tevens goed advies.













Times of joy 
and times of sorrow; 
We will always 
see it through
Oh, I don't care 

what comes tomorrow; 
We can face it together
The way old friends do


Tsja, en dan de redactievergadering. Altijd een fijn evenement, maar dit keer niet gespeend van sentiment. Gewaardeerd redactieraadslid Hieron van der Hoeven gaat met pensioen en woont voor zijn laatste keer de vergadering bij. Wat geef je een man van zijn postuur, iemand die zoveel uren vakmanschap heeft bijgedragen aan het personenschadevak? Gelet op de Rotterdamse roots van zijn werkgever Allianz lijkt het boek Erasmus, dwarsdenker (van Sandra Langereis), een passend afscheidscadeau, voor onze goede kompaan. Net als Desiderius Erasmus in diens arbeidzame tijd van leven, heeft Hieron veel bijgedragen aan de vakontwikkeling in ons vakgebied dat sinds de jaren ’90 flink in opkomst is geweest. En net als Erasmus moest Hieron daarbij wel eens dwars denken, maar zeker ook verbinden en in feite al datgene doen, wat de sprekers op het bovengenoemde MediRisk-congres als belangrijk, nuttig en nodig hebben geoordeeld. Hoe de dingen toch kunnen samenlopen in ons vak en onze wereld, digitaal en analoog.


Hieron: veel dank voor je altijd productieve en gezellige bijdragen voor het PIV / PSS in het algemeen en in de PIV- / PPS-Bulletin-redactieraadsvergaderingen in het bijzonder! We gaan je scherpzinnigheid, je ijver, je deskundigheid, nauwgezetheid en vooral ook jouw gezelligheid zeker missen. In de PPS-redactieraad was jij met recht onze Menselijke Maat!

Het ga je goed, maak nog veel mooie reizen, over de globe en al lezend in de nog te lezen stapel boeken, waar je tijdens je drukke werkweken niet altijd aan toe kwam!


Times of joy 
and times of sorrow; 
We will always 
see it through
Oh, I don't care 

what comes tomorrow; 
We can face it together
The way old friends do


Gelukkig kan ik het voorwoord vrolijk afsluiten met een warm welkom aan Maykel de Vries: fijn dat je de redactieraad komt versterken Maykel, je bijdrage aan jouw eerste vergadering bewees meteen dat dit een hele passende keuze van je is geweest!


Armand Blondeel

Voorzitter Redactieraad 
Platform Personenschade


Met dank aan de inspirerende talenten van:
Joe Walsh: “Analog Man”
ABBA: “The Way Old Friends Do”

Voorwoord