door Stijn Könning | advocaat Aansprakelijkheid, Verzekering & Zorg bij Van Benthem & Keulen B.V

Ontwikkelingen
in de medische
aansprakelijkheid:
de verhouding tussen zorgaanbieder en diens aansprakelijkheidsverzekeraar verandert

Achtergrond

De Hoge Raad oordeelt dat in het geval van een calamiteit uitsluitend
de zorgaanbieder zelf
en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (en in uitzonderingsgevallen
het Openbaar Ministerie) de gegevens uit het interne incidentenregister mogen gebruiken om maatregelen te treffen. Aan anderen, zoals
de patiënt of diens nabestaande, komt geen recht toe om gegevens
uit het interne incidentenregister
in te zien, ongeacht
of er sprake is van
een calamiteit.

De KNMG schrijft in haar herziende richtlijn voor dat het artsen is toegestaan om in wettelijk geregelde klachtprocedures, tuchtzaken en civiele procedures gebruik te maken van het medisch dossier voor de eigen verdediging, ook als de patiënt daarvoor geen toestemming heeft verleend.

Achtergrond

Voetnoten

Ontwikkelingen
in de medische

aansprakelijkheid:

door Stijn Könning | advocaat
Aansprakelijkheid, Verzekering & Zorg
bij Van Benthem & Keulen B.V

de verhouding tussen zorgaanbieder en
diens aansprakelijkheids-verzekeraar verandert

Achtergrond

De Hoge Raad oordeelt dat in het geval van een calamiteit uitsluitend
de zorgaanbieder zelf
en de Inspectie Gezondheidszorg
en Jeugd (en in uitzonderingsgevallen
het Openbaar Ministerie) de gegevens uit
het interne incidentenregister mogen gebruiken om maatregelen te treffen. Aan anderen, zoals
de patiënt of diens nabestaande, komt geen recht toe om gegevens
uit het interne incidentenregister
in te zien, ongeacht
of er sprake is van
een calamiteit.

De KNMG schrijft in haar herziende richtlijn voor dat het artsen is toegestaan om in wettelijk geregelde klachtprocedures, tuchtzaken en civiele procedures gebruik te maken van het medisch dossier voor de eigen verdediging, ook als de patiënt daarvoor geen toestemming heeft verleend.

Voetnoten