Actueel

Herstelbemiddeling helpt!

Contact helpt

Perspectief Herstelbemiddeling

Waarom herstelbemiddeling?

Uit diverse onderzoeken in de afgelopen 10 jaar en uit opgedane ervaringen blijkt dat slachtoffers en daders die hebben deelgenomen aan herstelbemiddeling in staat zijn de gebeurtenis beter te verwerken en het incident meer los te laten. Na gesprekken met partijen in de letselschadebranche en slachtofferhulp is komen vast te staan dat herstelbemiddeling ook goed zou kunnen werken bij zwaar, middelzwaar en licht letsel. Herstelbemiddeling kan helpen de gebeurtenis een plek te geven en kan zo aan een sneller herstel bijdragen. Herstelbemiddeling kan ook een vorm van immateriële erkenning geven. Dit kan een gunstig effect op de afhandeling van de materiële schade hebben.

Betrokkenen kunnen vragen stellen en antwoorden geven en zo meer inzicht in de toedracht en de gevolgen van het ongeval krijgen. Vaak voelen zij zich na het contact opgelucht, begrepen en gehoord. Het helpt hun een volgende stap te zetten.

Herstelbemiddeling vindt bij voorkeur in het begin van het letselschadetraject plaats. Betrokkenen waarderen het contact in een vroeg stadium, blijkt uit onderzoek. Het is echter nooit te laat om er over te beginnen. Sommige mensen wensen juist op een (veel) later moment contact.

Pilot Herstelbemiddeling

In een reactie op het rapport van Universiteit Utrecht naar de kenmerken van langlopende letselschadezaken heeft De Letselschade Raad in een brief aan de Minister van rechtsbescherming meegedeeld dat zij verschillende maatregelen voorstelt om tot verbetering van de afhandeling van letselschadezaken te komen. Een van de maatregelen betrof het inzetten van ‘herstelbemiddeling’ in letselschadezaken.

Om het onderwerp ‘herstelbemiddeling’ in de letselschadebehandeling te verankeren, heeft De Letselschade Raad een projectgroep van enkele Platformleden ingesteld. Vervolgens is een samenwerking aangegaan met Perspectief Herstelbemiddeling, Slachtofferhulp Nederland, het Verbond van Verzekeraars en de Vrije Universiteit van Amsterdam. De Letselschade Raad is secretaris van deze projectgroep.

Vanuit deze projectgroep en de samenwerkingspartners is een pilot opgezet waarin verzekeraars, rechtsbijstandsverzekeraar ARAG, Nationale-Nederlanden en EHC Arbeidskundig Advies en Zorgmanagement hebben toegezegd herstelbemiddeling de komende periode aan slachtoffers in lopende letselschadezaken aan te bieden, om er ervaringen mee op te doen.

Tijdens de pilot evalueren de projectgroep en de betrokken partijen de voortgang, de ervaringen, de verbeterpunten, de knelpunten en de aanpak tijdens de pilotperiode. Het doel is om na de pilot ‘best practices’ op te stellen. Door van de pilot te leren, kan herstelbemiddeling effectief in bedrijfsprosessen worden geïmplementeerd.

Perspectief Herstelbemiddeling

Perspectief Herstelbemiddeling - evenals zusterorganisatie Slachtofferhulp Nederland een stichting zonder winstoogmerk - organiseert en begeleidt contacten na ingrijpende gebeurtenissen. Betrokkenen kunnen slachtoffers, nabestaanden, familieleden, verdachten, daders, veroorzakers en getuigen zijn. Perspectief Herstelbemiddeling brengt betrokkenen met elkaar in contact, vanuit de overtuiging dat mensen zelf aan hun herstel en dat van de ander kunnen bijdragen. Vrijwilligheid en vertrouwelijkheid zijn belangrijke voorwaarden. Wensen en behoeften van betrokkenen staan tijdens het bemiddelingstraject voorop. Een professionele bemiddelaar onderzoekt met iedere deelnemer afzonderlijk wat het contact kan bieden. De bemiddelingen vanuit Perspectief Herstelbemiddeling worden door het ministerie van Justitie en Veiligheid gefinancierd. Voor deelnemers zijn de bemiddelingen gratis.

Kwaliteit en opleiding van bemiddelaars

Perspectief Herstelbemiddeling werkt met vaste professionele bemiddelaars, die intern goed worden opgeleid ten aanzien van kennis en bemiddelingsvaardigheden. Jaarlijks vindt bijscholing plaats. Perspectief Herstelbemiddeling heeft een licentiesysteem. Ieder jaar moeten bemiddelaars voldoen aan de licentie-eisen (onder andere voldoende bemiddelingen, verplichte opleiding en intervisie).

Aanmelding en aanpak

Deelnemers kunnen zichzelf aanmelden of via een rechtshulpverlener, een verzekeraar of een andere direct betrokken partij.

De deelnemers hebben in hun bemiddelingstraject zelf de regie: hun individuele wensen en behoeften met betrekking tot vorm, moment en tempo staan voorop. Ze maken onder begeleiding van de bemiddelaar afspraken met elkaar over welke informatie mag worden gedeeld. De deelnemers zijn medeverantwoordelijk voor een zo goed mogelijk verloop van het traject.

  • Bemiddeling is altijd vrijwillig en kosteloos.

  • Alle partijen kunnen op elk moment de bemiddeling starten en stopzetten.

  • De gesprekken zijn vertrouwelijk.

  • De bemiddelaar is neutraal en stelt de wensen en behoeften van beide deelnemers centraal.

 

Na de aanmelding gaan de bemiddelaars het contact voorbereiden. Wanneer betrokkenen voor bemiddeling in de vorm van een briefwisseling of een pendelbemiddeling hebben gekozen, brengt de bemiddelaar boodschappen heen en weer. Ook kan voor een groepsherstelbijeenkomst met meer personen worden gekozen. Op de website van Perspectief Herstelbemiddeling is een film over een van de deelnemers te zien en zijn ook andere ervaringen van deelnemers weergegeven.

 

Onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam

Het nut van contact tussen veroorzaker en slachtoffer van een verkeersongeval is een onderzoeksthema van hoogleraar Privaatrecht aan de VU Arno Akkermans. Het onderzoek begon met een literatuurstudie. In verschillende studies wordt vastgesteld dat activiteiten onder het label excuses tot grote psychologische voordelen leiden - van gezondheidswinst voor mensen die gewond zijn geraakt tot versoepeling van de schadeafwikkeling.

Na de literatuurstudie werd met een aantal verzekeraars een vervolgstudie opgezet. Hierin nodigden verzekeraars via een brief partijen uit met de andere partij contact op te nemen. Hieruit werd geleerd dat zo’n brief niet zo effectief is, omdat deze meestal te laat komt, wanneer mensen niet meer open staan voor herstelbemiddeling. Daaruit is het idee voortgekomen een website te ontwikkelen. Mensen kunnen daar nagenoeg meteen na het ongeval attent op worden gemaakt. Deze website contacthelpt.nl is samen met Perspectief herstelbemiddeling ontwikkeld.

Contacthelpt.nl is een platform voor betrokkenen bij verkeersongevallen. Het helpt betrokkenen in hun keuzes: neem ik wel of niet contact op? En hoe kan ik het beste contact opnemen? Wil ik daarbij begeleid worden? Perspectief Herstelbemiddeling kan daarbij helpen.

De Toolkit Contact Helpt

Alle schadebehandelaars, belangenbehartigers en andere professionals kunnen gedurende de schadeafhandeling actief naar de website contacthelpt.nl verwijzen. Om hen daarbij te ondersteunen, is de Toolkit Contact Helpt ontwikkeld. In deze toolkit is te vinden hoe en op welk moment het beste naar contacthelpt.nl kan worden verwezen. In de toolkit staan antwoorden op veelgestelde praktische vragen en handige voorbeeldteksten voor het aanbieden van herstelbemiddeling, zoals:

We spraken elkaar over hoe het ongeluk gebeurde. Ik kan me voorstellen dat dit heel ingrijpend is geweest. Over het ongeluk praten met de andere betrokkenen kan helpen bij de verwerking daarvan. Misschien wilt u weten hoe het met de ander gaat? Er bestaat de mogelijkheid om in gesprek te gaan met de ander. Wat vindt u daarvan?

Met deze Toolkit kunnen alle partijen in de letselschadebranche klanten naar contacthelpt.nl verwijzen.

 

Blijvende aandacht van De Letselschade Raad voor herstelbemiddeling

De komende periode staat in het teken van de uitvoering van de pilot. Informatie over de pilot delen we op de website van De Letselschade Raad.

 

Kijk voor meer informatie op:

Wie meer informatie over de pilot, herstelbemiddeling of de pilot wil hebben, kan dit laten weten via emailadres info@deletselschaderaad.nl. De Letselschade Raad neemt dan contact op over de mogelijkheden.

Een verkeersongeval kan op de direct betrokkenen een grote impact hebben. Slachtoffers en nabestaanden hebben vaak allerlei vragen: wat is er precies gebeurd en begrijpt de veroorzaker wat het ongeval voor mij en mijn leven betekent? Ook voor veroorzakers kan het contact helpen met de gevolgen en eventuele schuldgevoelens om te gaan: ‘Ik kan eindelijk mijn medeleven tonen en zeggen hoe erg ik het vind’ of ‘Ik wil vertellen wat er is gebeurd’. Bij herstelbemiddeling gaat het dus om het contact tussen een slachtoffer en de veroorzaker van een ongeval of een andere ingrijpende gebeurtenis. Schadeverzekeraars, advocaten of andere betrokkenen staan hier buiten. Signalen voor de inzet van herstelbemiddeling kunnen zijn dat slachtoffers, nabestaanden of veroorzakers feitelijke vragen en waaromvragen over het incident hebben, weer grip op het leven willen krijgen, willen vertellen wat de gevolgen zijn, gevoelens van angst of boosheid hebben, slecht slapen, nachtmerries hebben of gespannen zijn.

Actueel 

Herstelbemiddeling helpt!

Actueel

“Het is heel goed dat 
deze GOMA alle partijen adresseert, ook de belangenbehartigers, 
ook de patiënten. Eigenlijk roept het iedereen op 
om mee te werken aan een goed proces. Om 
dat samen op te pakken. Dat vind ik echt het 
goede hierin.” 


Joke Smink

Perspectief Herstelbemiddeling

Contact helpt

Waarom herstelbemiddeling?

Uit diverse onderzoeken in de afgelopen 10 jaar en uit opgedane ervaringen blijkt dat slachtoffers en daders die hebben deelgenomen aan herstelbemiddeling in staat zijn de gebeurtenis beter te verwerken en het incident meer los te laten. Na gesprekken met partijen in de letselschadebranche en slachtofferhulp is komen vast te staan dat herstelbemiddeling ook goed zou kunnen werken bij zwaar, middelzwaar en licht letsel. Herstelbemiddeling kan helpen de gebeurtenis een plek te geven en kan zo aan een sneller herstel bijdragen. Herstelbemiddeling kan ook een vorm van immateriële erkenning geven. Dit kan een gunstig effect op de afhandeling van de materiële schade hebben.

Betrokkenen kunnen vragen stellen en antwoorden geven en zo meer inzicht in de toedracht en de gevolgen van het ongeval krijgen. Vaak voelen zij zich na het contact opgelucht, begrepen en gehoord. Het helpt hun een volgende stap te zetten.

Herstelbemiddeling vindt bij voorkeur in het begin van het letselschadetraject plaats. Betrokkenen waarderen het contact in een vroeg stadium, blijkt uit onderzoek. Het is echter nooit te laat om er over te beginnen. Sommige mensen wensen juist op een (veel) later moment contact.

Pilot Herstelbemiddeling

In een reactie op het rapport van Universiteit Utrecht naar de kenmerken van langlopende letselschadezaken heeft De Letselschade Raad in een brief aan de Minister van rechtsbescherming meegedeeld dat zij verschillende maatregelen voorstelt om tot verbetering van de afhandeling van letselschadezaken te komen. Een van de maatregelen betrof het inzetten van ‘herstelbemiddeling’ in letselschadezaken.

Om het onderwerp ‘herstelbemiddeling’ in de letselschadebehandeling te verankeren, heeft De Letselschade Raad een projectgroep van enkele Platformleden ingesteld. Vervolgens is een samenwerking aangegaan met Perspectief Herstelbemiddeling, Slachtofferhulp Nederland, het Verbond van Verzekeraars en de Vrije Universiteit van Amsterdam. De Letselschade Raad is secretaris van deze projectgroep.

Vanuit deze projectgroep en de samenwerkingspartners is een pilot opgezet waarin verzekeraars, rechtsbijstandsverzekeraar ARAG, Nationale-Nederlanden en EHC Arbeidskundig Advies en Zorgmanagement hebben toegezegd herstelbemiddeling de komende periode aan slachtoffers in lopende letselschadezaken aan te bieden, om er ervaringen mee op te doen.

Tijdens de pilot evalueren de projectgroep en de betrokken partijen de voortgang, de ervaringen, de verbeterpunten, de knelpunten en de aanpak tijdens de pilotperiode. Het doel is om na de pilot ‘best practices’ op te stellen. Door van de pilot te leren, kan herstelbemiddeling effectief in bedrijfsprosessen worden geïmplementeerd.

Perspectief Herstelbemiddeling

Perspectief Herstelbemiddeling - evenals zusterorganisatie Slachtofferhulp Nederland een stichting zonder winstoogmerk - organiseert en begeleidt contacten na ingrijpende gebeurtenissen. Betrokkenen kunnen slachtoffers, nabestaanden, familieleden, verdachten, daders, veroorzakers en getuigen zijn. Perspectief Herstelbemiddeling brengt betrokkenen met elkaar in contact, vanuit de overtuiging dat mensen zelf aan hun herstel en dat van de ander kunnen bijdragen. Vrijwilligheid en vertrouwelijkheid zijn belangrijke voorwaarden. Wensen en behoeften van betrokkenen staan tijdens het bemiddelingstraject voorop. Een professionele bemiddelaar onderzoekt met iedere deelnemer afzonderlijk wat het contact kan bieden. De bemiddelingen vanuit Perspectief Herstelbemiddeling worden door het ministerie van Justitie en Veiligheid gefinancierd. Voor deelnemers zijn de bemiddelingen gratis.

Kwaliteit en opleiding van bemiddelaars

Perspectief Herstelbemiddeling werkt met vaste professionele bemiddelaars, die intern goed worden opgeleid ten aanzien van kennis en bemiddelingsvaardigheden. Jaarlijks vindt bijscholing plaats. Perspectief Herstelbemiddeling heeft een licentiesysteem. Ieder jaar moeten bemiddelaars voldoen aan de licentie-eisen (onder andere voldoende bemiddelingen, verplichte opleiding en intervisie).

Aanmelding en aanpak

Deelnemers kunnen zichzelf aanmelden of via een rechtshulpverlener, een verzekeraar of een andere direct betrokken partij.

De deelnemers hebben in hun bemiddelingstraject zelf de regie: hun individuele wensen en behoeften met betrekking tot vorm, moment en tempo staan voorop. Ze maken onder begeleiding van de bemiddelaar afspraken met elkaar over welke informatie mag worden gedeeld. De deelnemers zijn medeverantwoordelijk voor een zo goed mogelijk verloop van het traject.

  • Bemiddeling is altijd vrijwillig en kosteloos.

  • Alle partijen kunnen op elk moment de bemiddeling starten en stopzetten.

  • De gesprekken zijn vertrouwelijk.

  • De bemiddelaar is neutraal en stelt de wensen en behoeften van beide deelnemers centraal.

 

Na de aanmelding gaan de bemiddelaars het contact voorbereiden. Wanneer betrokkenen voor bemiddeling in de vorm van een briefwisseling of een pendelbemiddeling hebben gekozen, brengt de bemiddelaar boodschappen heen en weer. Ook kan voor een groepsherstelbijeenkomst met meer personen worden gekozen. Op de website van Perspectief Herstelbemiddeling is een film over een van de deelnemers te zien en zijn ook andere ervaringen van deelnemers weergegeven.

 

Onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam

Het nut van contact tussen veroorzaker en slachtoffer van een verkeersongeval is een onderzoeksthema van hoogleraar Privaatrecht aan de VU Arno Akkermans. Het onderzoek begon met een literatuurstudie. In verschillende studies wordt vastgesteld dat activiteiten onder het label excuses tot grote psychologische voordelen leiden - van gezondheidswinst voor mensen die gewond zijn geraakt tot versoepeling van de schadeafwikkeling.

Na de literatuurstudie werd met een aantal verzekeraars een vervolgstudie opgezet. Hierin nodigden verzekeraars via een brief partijen uit met de andere partij contact op te nemen. Hieruit werd geleerd dat zo’n brief niet zo effectief is, omdat deze meestal te laat komt, wanneer mensen niet meer open staan voor herstelbemiddeling. Daaruit is het idee voortgekomen een website te ontwikkelen. Mensen kunnen daar nagenoeg meteen na het ongeval attent op worden gemaakt. Deze website contacthelpt.nl is samen met Perspectief herstelbemiddeling ontwikkeld.

Contacthelpt.nl is een platform voor betrokkenen bij verkeersongevallen. Het helpt betrokkenen in hun keuzes: neem ik wel of niet contact op? En hoe kan ik het beste contact opnemen? Wil ik daarbij begeleid worden? Perspectief Herstelbemiddeling kan daarbij helpen.

De Toolkit Contact Helpt

Alle schadebehandelaars, belangenbehartigers en andere professionals kunnen gedurende de schadeafhandeling actief naar de website contacthelpt.nl verwijzen. Om hen daarbij te ondersteunen, is de Toolkit Contact Helpt ontwikkeld. In deze toolkit is te vinden hoe en op welk moment het beste naar contacthelpt.nl kan worden verwezen. In de toolkit staan antwoorden op veelgestelde praktische vragen en handige voorbeeldteksten voor het aanbieden van herstelbemiddeling, zoals:

We spraken elkaar over hoe het ongeluk gebeurde. Ik kan me voorstellen dat dit heel ingrijpend is geweest. Over het ongeluk praten met de andere betrokkenen kan helpen bij de verwerking daarvan. Misschien wilt u weten hoe het met de ander gaat? Er bestaat de mogelijkheid om in gesprek te gaan met de ander. Wat vindt u daarvan?

Met deze Toolkit kunnen alle partijen in de letselschadebranche klanten naar contacthelpt.nl verwijzen.

 

Blijvende aandacht van De Letselschade Raad voor herstelbemiddeling

De komende periode staat in het teken van de uitvoering van de pilot. Informatie over de pilot delen we op de website van De Letselschade Raad.

 

Kijk voor meer informatie op:

Wie meer informatie over de pilot, herstelbemiddeling of de pilot wil hebben, kan dit laten weten via emailadres info@deletselschaderaad.nl. De Letselschade Raad neemt dan contact op over de mogelijkheden.

Een verkeersongeval kan op de direct betrokkenen een grote impact hebben. Slachtoffers en nabestaanden hebben vaak allerlei vragen: wat is er precies gebeurd en begrijpt de veroorzaker wat het ongeval voor mij en mijn leven betekent? Ook voor veroorzakers kan het contact helpen met de gevolgen en eventuele schuldgevoelens om te gaan: ‘Ik kan eindelijk mijn medeleven tonen en zeggen hoe erg ik het vind’ of ‘Ik wil vertellen wat er is gebeurd’. Bij herstelbemiddeling gaat het dus om het contact tussen een slachtoffer en de veroorzaker van een ongeval of een andere ingrijpende gebeurtenis. Schadeverzekeraars, advocaten of andere betrokkenen staan hier buiten. Signalen voor de inzet van herstelbemiddeling kunnen zijn dat slachtoffers, nabestaanden of veroorzakers feitelijke vragen en waaromvragen over het incident hebben, weer grip op het leven willen krijgen, willen vertellen wat de gevolgen zijn, gevoelens van angst of boosheid hebben, slecht slapen, nachtmerries hebben of gespannen zijn.

Actueel