door Martin de Haan

| General Manager personenschade bij Sedgwick

Langlopende schades
de wereld uit …

Ingezonden brief

Bij (grote) financiële onzekerheid kunnen letselschadedossiers
niet worden afgewikkeld. Als de wachttijden bij
het UWV blijven oplopen, lopen de doorlooptijden in letseldossiers met gelijke tred mee. Dit is een uiterst onwenselijke situatie met grote onzekerheid tot gevolg.

Mijn oproep aan de overheid is om daar
waar mogelijk zelf ook duidelijkheid te creëren en regelingen bestendiger te maken. Met duidelijkheid
en stabiliteit van regelgeving is het slachtoffer en de branche echt geholpen.

Een van de zaken die vaker tot langlopende dossiers leidt, is de communicatie in combinatie met het managen van de verwachtingen.
HOT (Honest, Open, Transparant) communicatie gericht
op de inhoud en nooit
op de relatie. Binnen de personenschadebranche wordt hierin veel geïnvesteerd door middel van opleiding
en trainingen.

Ingezonden brief

Voetnoten

door Martin de Haan

| General Manager
personenschade bij Sedgwick

Langlopende schades
de wereld uit …

Ingezonden brief

Bij (grote) financiële onzekerheid kunnen letselschadedossiers
niet worden afgewikkeld. Als de wachttijden bij
het UWV blijven oplopen, lopen de doorlooptijden in letseldossiers met gelijke tred mee. Dit is een uiterst onwenselijke situatie met grote onzekerheid tot gevolg.

Een van de zaken die vaker tot langlopende dossiers leidt, is de communicatie in combinatie met het managen van de verwachtingen.
HOT (Honest, Open, Transparant) communicatie gericht
op de inhoud en nooit
op de relatie. Binnen de personenschadebranche wordt hierin veel geïnvesteerd door middel van opleiding
en trainingen.

Mijn oproep aan de overheid is om daar
waar mogelijk zelf
ook duidelijkheid te creëren en regelingen bestendiger te maken. Met duidelijkheid
en stabiliteit van regelgeving is het slachtoffer en de
branche echt
geholpen.

Voetnoten