Interview met Geert Schimmel

Interview

Jongeren met
letsel lopen risico’s
in het onderwijs

“Maar ik ben kritisch als de instelling zegt daar het geld niet voor te hebben. Momenteel zit er heel veel geld in het onderwijs, ook al door alle coronagelden en dergelijke. Qua mankracht en kennis is het een lastige zaak, maar toch, in mijn ideale wereld moet elke jongere met letsel meer ondersteuning krijgen.”


Geert Schimmel

“Soms schrijven we een voorstel en dan duurt het
maar en duurt het maar voordat we een reactie krijgen. We zijn dan een stuk verder in de tijd, waardoor de problemen weer groter zijn geworden.”


Geert Schimmel

“Het is telkens onze grootste uitdaging om bij die instellingen bij de juiste personen terecht te komen, die voor ons de juiste trajecten in gang kunnen zetten.”


Geert Schimmel

Geert Schimmel 
| oprichter en directeur van LetsCo

“Wij geloven erin dat iedereen er een belang bij heeft dat jongeren in het onderwijssysteem verder komen: zij zelf, hun ouders en de onderwijsinstellingen, maar ook de belangenbehartigers en de verzekeraars.”

Geert Schimmel

naam 
| functie

Bij LetsCo – verder na letsel werken achttien letsel-onderwijsdeskundigen, ondersteund door een inhoudelijke binnendienst, die schoolgaande en studerende letselslachtoffers begeleiden, om te voorkomen dat zij in het onderwijs vastlopen. Ideaal is het wanneer zij kort voor het begin van een school- of studiejaar worden ingeschakeld, met het doel te voorkomen dat de desbetreffende leerling of student in dat jaar vertraging gaat oplopen. De focus ligt dan op de overgang naar het volgende school- of studiejaar. Een gesprek over deze dienstverlening met Geert Schimmel, oprichter en directeur van LetsCo.

Interview

Actueel

Interview met
Geert Schimmel

Jongeren met
letsel lopen risico’s
in het onderwijs

“Maar ik ben kritisch als de instelling zegt daar het geld niet voor te hebben. Momenteel zit er heel veel geld in het onderwijs, ook al door alle coronagelden en dergelijke. Qua mankracht en kennis is het een lastige zaak, maar toch, in mijn ideale wereld moet elke jongere met letsel meer ondersteuning krijgen.”


Geert Schimmel

“Soms schrijven we een voorstel en dan duurt het maar en duurt het maar voordat we een reactie krijgen. We zijn dan een stuk verder in de tijd, waardoor de problemen weer groter zijn geworden.”

Geert Schimmel

“Het is telkens onze grootste uitdaging om bij die instellingen bij de juiste personen terecht te komen, die voor ons de juiste trajecten in gang kunnen zetten.”


Geert Schimmel

Geert Schimmel 
| oprichter en directeur van LetsCo

“Wij geloven erin dat iedereen er een belang bij heeft dat jongeren in het onderwijssysteem verder komen: zij zelf, hun ouders en de onderwijsinstellingen, maar ook de belangenbehartigers en de verzekeraars.”

Geert Schimmel

Bij LetsCo –
verder na letsel
werken achttien letsel-onderwijsdeskundigen, ondersteund door een inhoudelijke binnendienst, die schoolgaande en studerende letselslachtoffers begeleiden, om te voorkomen dat zij in het onderwijs vastlopen. Ideaal is het wanneer zij kort voor het begin van een school- of studiejaar worden ingeschakeld, met het doel te voorkomen dat de desbetreffende leerling of student in dat jaar vertraging gaat oplopen. De focus ligt dan op de overgang naar het volgende school- of studiejaar. Een gesprek over deze dienstverlening met Geert Schimmel, oprichter en directeur van LetsCo.

Actueel