door Sanne Schauwaert, Lisa Godwaldt en Sanne van der Plas 

| advocaten bij bij Kennedy Van der Laan. Samen met Chris van Dijk
vormen zij het COVID-team van Kennedy Van der Laan.

De aansprakelijkheid van
een werkgever voor corona gerelateerde claims
Corona gerelateerde claims:
wie draagt de schade
van de pandemie? 

Jurisprudentie

Ondanks het feit dat
de meeste mensen en bedrijven zich netjes
aan de maatregelen van de overheid hebben gehouden, zijn er periodes geweest waarin het virus zich razendsnel verspreidde. Een deel van de mensen die tijdens de pandemie
met het virus besmet
zijn geraakt, wordt
helaas (nog steeds) geconfronteerd met aanhoudende klachten, ook wel LongCOVID of Post-COVID genoemd.

In de eerste weken van de pandemie waren er nog veel onzekerheden, bijvoorbeeld over (de wijze van verspreiding van) het virus en het nut en de noodzaak van het gebruik van mondkapjes. Tegelijkertijd draaide
de zorg op volle toeren, kampend met
een schaarste
aan persoonlijke beschermingsmiddelen.

De beoordeling of de werkgever aan zijn zorgplicht heeft voldaan, vindt plaats aan de hand van de – ten tijde van de vermeende besmetting – geldende geschreven en ongeschreven normen. Dus: wat kon op dat specifieke moment
van een zorginstelling worden verwacht om
de gezondheid van
haar medewerkers
te bewaren?

Jurisprudentie

Voetnoten

 • HR 17 november 2000, NJ 2001, 596.

 • HR 23 juni 2006, NJ 2006, 354.

 • HR 26 januari 2001, ECLI:NL:HR:2001:AA9666 (Westrate/De Schelde).

 • Zie ook de annotatie van J. den Hoed bij Lansink/Ritsma in JA 2013/108, paragraaf 14.

 • HR 7 juni 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ1721 (Lansink/Ritsma), r.o. 4.1.3.

 • Idem.

 • HR 06-04-2018, ECLI:NL:HR:2018:536.

 • Rechtbank Amsterdam 16 december 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:7569.

 • Rechtbank Den Haag 8 maart 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:2686.

Jurisprudentie

Corona gerelateerde claims: wie draagt
de schade van
de pandemie? 
De aansprakelijkheid van een werkgever voor corona gerelateerde claims

door Sanne Schauwaert,
Lisa Godwaldt en Sanne van der Plas 
| advocaten bij Kennedy Van der Laan.
Samen met Chris van Dijk vormen zij het
COVID-team van Kennedy Van der Laan.

De beoordeling of de werkgever aan zijn zorgplicht heeft voldaan, vindt plaats aan de hand van de – ten tijde van de vermeende besmetting – geldende geschreven en ongeschreven normen. Dus: wat kon op dat specifieke moment
van een zorginstelling worden verwacht om
de gezondheid van
haar medewerkers
te bewaren?

Ondanks het feit dat
de meeste mensen en bedrijven zich netjes
aan de maatregelen van de overheid hebben gehouden, zijn er periodes geweest waarin het virus zich razendsnel verspreidde. Een deel van de mensen die tijdens de pandemie
met het virus besmet
zijn geraakt, wordt
helaas (nog steeds) geconfronteerd met aanhoudende klachten, ook wel LongCOVID of Post-COVID genoemd.

In de eerste weken van de pandemie waren er nog veel onzekerheden, bijvoorbeeld over (de wijze van verspreiding van) het virus en het nut en de noodzaak van het gebruik van mondkapjes. Tegelijkertijd draaide
de zorg op volle
toeren, kampend
met een schaarste
aan persoonlijke beschermingsmiddelen.

 • HR 17 november 2000, NJ 2001, 596.

 • HR 23 juni 2006, NJ 2006, 354.

 • HR 26 januari 2001, ECLI:NL:HR:2001:AA9666 (Westrate/De Schelde).

 • Zie ook de annotatie van J. den Hoed bij Lansink/Ritsma in JA 2013/108, paragraaf 14.

 • HR 7 juni 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ1721 (Lansink/Ritsma), r.o. 4.1.3.

 • Idem.

 • HR 06-04-2018, ECLI:NL:HR:2018:536.

 • Rechtbank Amsterdam 16 december 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:7569.

 • Rechtbank Den Haag 8 maart 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:2686.

Voetnoten