door Lisette de Haan | partner en advocaat bij V&A Advocaten

Compenseren
voor gemist zwart werk:
de Hoge Raad heeft gesproken

Actueel

Als de benadeelde aanspraak heeft op een vergoeding, is dat hoe dan ook op netto-basis. Compensatie van gemist illegaal werk – zo interpreteer ik het arrest van de Hoge Raad – is níet aan de orde binnen het aansprake- lijkheidsrecht.

Niemand weet immers wat er gebeurd zou zijn als het ongeval niet had plaatsgevonden. Een benadeelde binnen het aansprakelijkheidsrecht behoort op dit punt enigszins te worden ontzien, zo is de gedachte.

Ik betwijfel namelijk of het wel zo reëel is te denken dat iemand die er een gewoonte van maakt zwart te werken, daarin zelf vrijwillig verandering brengt. Over die vrijwillige wending twijfel ik eens te meer naarmate de zwarte inkomsten een groter deel uitmaken van het geheel aan inkomsten dat iemand genereert.

Naar het oordeel van het hof kan van zwart werken, in tegenstelling tot bijvoorbeeld handel in kinderporno, niet worden volgehouden dat het een niet-rechtmatig belang is (rov. 5.10). Als iemand schade lijdt doordat
hij of zij vanwege ongevalsgerelateerd letsel niet in staat is zwart te werken, wordt deze persoon getroffen in een rechtens te beschermen belang, te weten het belang om met arbeid inkomsten te verwerven (rov. 5.11).

Lisette de Haan

| partner en advocaat
bij V&A Advocaten

Actueel

Voetnoten

  • 1 Zie de uitspraak van de rechtbank Rotterdam in deelgeschil (www.letselschademagazine.nl/2021/RBROT-290121) en het arrest van het hof Den Haag in hoger beroep (ECLI: NL:GHDHA:2022:2673).  

  • L.K. de Haan en V. Oskam, 'Compensatie voor gemist zwart werk binnen het aansprakelijkheidsrecht? Een tussenstand' in: VR 2020/177. 

  • Zie de conclusie van AG Lindenberghde uitspraak van de rechtbank Rotterdam in deelgeschil (www.letselschademagazine.nl/2021/RBROT-290121) en het arrest van het hof Den Haag in hoger beroep (ECLI: NL:GHDHA:2022:2673).  

  • Zie L.K. de Haan en V. Oskam, 'Compensatie voor gemist zwart werk binnen het aansprakelijkheidsrecht? Een tussenstand' in: VR 2020/177.

Compenseren
voor gemist zwart werk:
de Hoge Raad heeft gesproken

door Lisette de Haan
| partner en advocaat bij V&A Advocaten

Actueel

Als de benadeelde aanspraak heeft op een vergoeding, is dat hoe dan ook op netto-basis. Compensatie van gemist illegaal werk – zo interpreteer ik het arrest van de Hoge Raad – is níet aan de orde binnen het aansprake- lijkheidsrecht.

Niemand weet immers wat er gebeurd zou zijn als het ongeval niet had plaatsgevonden. Een benadeelde binnen het aansprakelijkheidsrecht behoort op dit punt enigszins te worden ontzien, zo is de gedachte.

Naar het oordeel van het hof kan van zwart werken, in tegenstelling tot bijvoorbeeld handel in kinderporno, niet worden volgehouden dat het een niet-rechtmatig belang is (rov. 5.10). Als iemand schade lijdt doordat
hij of zij vanwege ongevalsgerelateerd letsel niet in staat is zwart te werken, wordt deze persoon getroffen in een rechtens te beschermen belang, te weten het belang om met arbeid inkomsten te verwerven (rov. 5.11).

Lisette de Haan

| partner en advocaat
bij V&A Advocaten

Ik betwijfel namelijk of het wel zo reëel is te denken dat iemand die er een gewoonte van maakt zwart te werken, daarin zelf vrijwillig verandering brengt. Over die vrijwillige wending twijfel ik eens te meer naarmate de zwarte inkomsten een groter deel uitmaken van het geheel aan inkomsten dat iemand genereert.

  • 1 Zie de uitspraak van de rechtbank Rotterdam in deelgeschil (www.letselschademagazine.nl/2021/RBROT-290121) en het arrest van het hof Den Haag in hoger beroep (ECLI: NL:GHDHA:2022:2673).  

  • L.K. de Haan en V. Oskam, 'Compensatie voor gemist zwart werk binnen het aansprakelijkheidsrecht? Een tussenstand' in: VR 2020/177. 

  • Zie de conclusie van AG Lindenberghde uitspraak van de rechtbank Rotterdam in deelgeschil (www.letselschademagazine.nl/2021/RBROT-290121) en het arrest van het hof Den Haag in hoger beroep (ECLI: NL:GHDHA:2022:2673).  

  • Zie L.K. de Haan en V. Oskam, 'Compensatie voor gemist zwart werk binnen het aansprakelijkheidsrecht? Een tussenstand' in: VR 2020/177.

Voetnoten