In veel situaties zal aldus, wanneer sprake is van ‘zorg’ maar niet zonder meer van ‘geneeskundige handelingen’, de WGBO worden toegepast. Derhalve zal een cliënt of patiënt in deze gevallen recht hebben op inzage in zijn (zorg)dossier.

door Petra Oskam | advocaat bij Kennedy Van der Laan

Hoge Raad verlaat
onderscheid tussen primaire dekkingsomschrijving en
preventieve garantievoorwaarde

Actueel

Petra Oskam

| advocaat bij Kennedy
Van der Laan

Actueel

Voetnoten

  • HR 27 oktober 2000, NJ 2001, 120 (Biçak/Aegon).

  • HR 9 juni 2006, NJ 2006, 326 (Valschermzweeftoestel).

  • Zie bijv. HR 21 januari 2011, NJ 2011, 176 (Herbouwwaarde), HR 19 december 2014, NJ 2015, 344 (Bosetan) en HR 6 november 2020, RAV 2021, 2 (Ziektebeeld).

  • HR 9 juni 2006, NJ 2006, 326 (Valschermzweeftoestel).

door Petra Oskam | advocaat bij Kennedy Van der Laan

Hoge Raad
verlaat onderscheid tussen primaire dekkingsomschrijving
en preventieve garantievoorwaarde

Actueel

Petra Oskam

| advocaat bij Kennedy
Van der Laan

  • HR 27 oktober 2000, NJ 2001, 120 (Biçak/Aegon).

  • HR 9 juni 2006, NJ 2006, 326 (Valschermzweeftoestel).

  • Zie bijv. HR 21 januari 2011, NJ 2011, 176 (Herbouwwaarde), HR 19 december 2014, NJ 2015, 344 (Bosetan) en HR 6 november 2020, RAV 2021, 2 (Ziektebeeld).

  • HR 9 juni 2006, NJ 2006, 326 (Valschermzweeftoestel).

Voetnoten