Interview met Geertruid van Wassenaer

Interview

“Regel het pragmatisch
en geef er een klap op”

“Verzand niet in eindeloze discussies, regel het pragmatisch en geef er een klap op.”

Geertruid van Wassenaer

“Mediation is het leukste wat er is. Zodra mensen aan tafel gaan zitten, elkaar in de ogen kijken en elkaar proberen uit te leggen wat er aan de hand is, ontstaat er een sfeer van welwillendheid en in die sfeer kunnen deuren worden geopend waarvan je dacht dat ze voor altijd gesloten waren.”

Geertruid van Wassenaer

“Na een ‘het spijt me’ zie je opluchting bij slachtoffers. Maar het spijt me zeggen is kennelijk een van de moeilijkste dingen. Of zoals Elton John zong: ‘Sorry seems to be hardest word’.”

Geertruid van Wassenaer

“Natuurlijk blijf je een wederpartij met een ander belang dan het belang van de verzekeraar, maar toch kun je samen een heel eind komen. In het begin werd er ontzettend veel geprocedeerd. Bij het minste of geringste zei je: dan maar naar de rechter! Maar sinds de komst van de deelgeschilprocedure en zeker met de komst van mediation is dat heel erg teruggelopen.”

Geertruid van Wassenaer

“Ik heb altijd geprobeerd anderen te verleiden de zaak samen te doen en op een aardige manier te benaderen. In die zin was ik misschien niet een echte advocaat, bedenk ik nu achteraf. Echte advocaten moeten partijdig zijn en dat kan tot verzanding in standpunten leiden. Ik denk dat samenwerken veel sneller tot oplossingen leidt. ”

Geertruid van Wassenaer

Geertruid van Wassenaer
| advocaat-partner en MfN-mediator
bij Van Wassenaer Wytema
Letselschadeadvocaten en Mediation

naam 
| functie

Geertruid van Wassenaer, advocaat-partner en MfN-mediator bij Van Wassenaer Wytema Letselschadeadvocaten en Mediation in Haarlem, bereidt haar terugtreden uit de letselschadebranche voor. Bijna veertig jaar lang droeg zij haar aandeel bij aan de branche zoals die nu is – als advocaat, als mediator, als voorzitter van de LSA en als participant in tal van gremia. Een gesprek bij wijze van afscheid.

Interview

Interview met Geertruid van Wassenaer

“Regel het pragmatisch en geef er een klap op”

Interview

“Verzand niet in eindeloze discussies, regel het pragmatisch en geef er een klap op.”

Geertruid van Wassenaer

“Na een ‘het spijt me’ zie je opluchting bij slachtoffers. Maar het spijt me zeggen is kennelijk een van de moeilijkste dingen. Of zoals Elton John zong: ‘Sorry seems to be hardest word’.”

Geertruid van Wassenaer

“Natuurlijk blijf je een wederpartij met een ander belang dan het belang van de verzekeraar, maar toch kun je samen een heel eind komen. In het begin werd er ontzettend veel geprocedeerd. Bij het minste of geringste zei je: dan maar naar de rechter! Maar sinds de komst van de deelgeschilprocedure en zeker met de komst van mediation is dat heel erg teruggelopen.”

Geertruid van Wassenaer

“Mediation is het leukste wat er is. Zodra mensen aan tafel gaan zitten, elkaar in de ogen kijken en elkaar proberen uit te leggen wat er aan de hand is, ontstaat er een sfeer van welwillendheid en in die sfeer kunnen deuren worden geopend waarvan je dacht dat ze voor altijd gesloten waren.”

Geertruid van Wassenaer

Geertruid van Wassenaer
| advocaat-partner en MfN-
mediator bij Van Wassenaer Wytema
Letselschadeadvocaten en Mediation

“Ik heb altijd geprobeerd anderen te verleiden de zaak samen te doen en op een aardige manier te benaderen. In die zin was ik misschien niet een echte advocaat, bedenk ik nu achteraf. Echte advocaten moeten partijdig zijn en dat kan tot verzanding in standpunten leiden. Ik denk dat samenwerken veel sneller tot oplossingen leidt. ”

Geertruid van Wassenaer

Geertruid van Wassenaer, advocaat-partner en MfN-mediator bij Van Wassenaer Wytema Letselschadeadvocaten en Mediation in Haarlem, bereidt haar terugtreden uit de letselschadebranche voor. Bijna veertig jaar lang droeg zij haar aandeel bij aan de branche zoals die nu is – als advocaat, als mediator, als voorzitter van de LSA en als participant in tal van gremia. Een gesprek bij wijze van afscheid.

Interview