De Wet
toekomst
pensioenen

Jochem van Rossum en Hans Tiemersma

| senior rekenkundig experts bij Sedgwick

Leren en informeren

Praktijkvoorbeeld

Simone werkt twintig jaar als operatieassistent in een ziekenhuis. Zij heeft inmiddels een pensioen van 15.000 euro bruto per jaar opgebouwd. In de komende jaren kan zij volgens het pensioenoverzicht nog 20.000 euro extra opbouwen, waardoor haar pensioenaanspraak op 35.000 euro bruto per jaar uitkomt. Haar pensioenfonds wil in 2027 over naar het nieuwe pensioenstelsel. Alle opgebouwde pensioenen worden op dat moment ingevaren, dus overgeheveld naar een premieovereenkomst. De toekomstige opbouw zal plaatsvinden in een solidaire premieregeling. Wat betekent dit voor Simone? Het liefst wil zij ook in de nieuwe situatie op een pensioen van 35.000 euro bruto per jaar uitkomen. Omdat sociale partners tot 1 januari 2025 de tijd hebben de nieuwe pensioenregeling vorm te geven, is het onzeker hoe die regeling na invulling van alle details eruit zal zien. Hoe hoog zal de premie zijn, hoeveel zal het partnerpensioen bedragen, hoe hoog zal de solidariteitsreserve zijn, hoe zal deze worden gevuld en aangewend, voor welke doeleinden enzovoort. Of Simone vanaf de AOW-leeftijd 35.000 euro bruto per jaar van haar pensioenfonds zal ontvangen, is onzeker. Het kan meer of minder zijn en de verwachting is dat de hoogte jaarlijks zal fluctueren. Zekerheid kan op dit moment niet worden geboden.

Leren en informeren

De Wet toekomst
pensioenen

Leren en informeren

door Jochem van
Rossum en Hans Tiemersma

| senior rekenkundig experts
bij Sedgwick

Praktijkvoorbeeld

Simone werkt twintig jaar als operatieassistent in een ziekenhuis. Zij heeft inmiddels een pensioen van 15.000 euro bruto per jaar opgebouwd. In de komende jaren kan zij volgens het pensioenoverzicht nog 20.000 euro extra opbouwen, waardoor haar pensioenaanspraak op 35.000 euro bruto per jaar uitkomt. Haar pensioenfonds wil in 2027 over naar het nieuwe pensioenstelsel. Alle opgebouwde pensioenen worden op dat moment ingevaren, dus overgeheveld naar een premieovereenkomst. De toekomstige opbouw zal plaatsvinden in een solidaire premieregeling. Wat betekent dit voor Simone? Het liefst wil zij ook in de nieuwe situatie op een pensioen van 35.000 euro bruto per jaar uitkomen. Omdat sociale partners tot 1 januari 2025 de tijd hebben de nieuwe pensioenregeling vorm te geven, is het onzeker hoe die regeling na invulling van alle details eruit zal zien. Hoe hoog zal de premie zijn, hoeveel zal het partnerpensioen bedragen, hoe hoog zal de solidariteitsreserve zijn, hoe zal deze worden gevuld en aangewend, voor welke doeleinden enzovoort. Of Simone vanaf de AOW-leeftijd 35.000 euro bruto per jaar van haar pensioenfonds zal ontvangen, is onzeker. Het kan meer of minder zijn en de verwachting is dat de hoogte jaarlijks zal fluctueren. Zekerheid kan op dit moment niet worden geboden.