In PPS Bulletin 2022 2 geeft Arjan Loonstra zijn opinie over betrouwbare verwijzing. Hij verwijst daarbij naar het persbericht van de LSA van februari jl. over het niet betalen voor zaken. Volgens hem is het verbod om te mogen betalen voor cliëntgegevens voor het werven van letselschadezaken niets nieuws. Dat ligt genuanceerder.


Betalen 
voor zaken? 

Ingezonden reactie

Ingezonden reactie

Provisieverbod opgeheven

Van oudsher gelden er strikte regels binnen de advocatuur. In de gedragsregels van de beroepsgroep is een provisieverbod opgenomen. Oftewel: betalen om een zaak te krijgen was voor advocaten altijd verboden. Sinds 2018 is het echter onder bepaalde voorwaarden toegestaan te betalen voor het verkrijgen van opdrachten. De LSA is daar waar het personenschadezaken betreft geen voorstander van deze verruiming.


Betalen voelt als handel in leed

De LSA is van oordeel dat de bijzondere positie van LSA-advocaten ten opzichte van de kwetsbare groep personen bij het behandelen van letsel- en overlijdensschade zich niet verhoudt tot het betalen voor potentiële zaken of cliënten. Een integere praktijkvoering van de LSA-advocaat brengt mee dat er geen handel in menselijk leed mag plaatsvinden. Tijdens de ledenvergadering hebben de LSA-leden dan ook met elkaar afgesproken om geen gebruik te maken van de verruiming van de regels van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) en niet voor zaken te zullen betalen. Het aanvankelijke provisieverbod van de NOvA, dat door de LSA was overgenomen, blijft dan ook onveranderd in de kwaliteitsverklaring van de vereniging staan.


Regeling voor de LSA-advocaten

Het voor LSA-leden geldende provisieverbod houdt het volgende in. Een LSA-advocaat mag geen beloning of provisie ontvangen als zaken direct of indirect naar een andere belangenbehartiger worden verwezen en er mag ook niet worden betaald voor of bij het verkrijgen van opdrachten door of via verwijzing door anderen. Weliswaar mag een LSA-advocaat zaken ontvangen via een bemiddelingswebsite, maar enkel indien er geen vaste of variabele vergoeding wordt betaald per lead of zaak.

De LSA toont zich met het provisieverbod niet alleen strenger dan de NOvA, maar ook strenger dan niet-LSA advocaten, andere belangenbehartigers en bureaus. De LSA wil, als hoogste keurmerk in de letselschadebranche, een voorbeeldfunctie vervullen en roept andere partijen binnen de letselschadebranche op om haar voorbeeld te volgen. Ook de Branchevereniging Nederlandse Letselschade Experts (NLE) heeft inmiddels het standpunt  ingenomen dat er niet betaald mag worden voor zaken.


Signaal aan politiek

De LSA heeft ook het ministerie van Justitie en Veiligheid bericht hoe haar leden denken over de gang van zaken rond het betalen voor zaken in letselschadezaken. De LSA hoopt door het afgeven van dit signaal de minister te kunnen bewegen tot het instellen van een wettelijk verbod op het betalen van derden voor het verstrekken van persoonsgegevens van slachtoffers om daarmee zaken te verwerven. Dat verbod is er nog niet maar het bericht van de LSA heeft al wel geleid tot Kamervragen.


Bestuur LSA


In PPS Bulletin 2022 2 geeft Arjan Loonstra zijn opinie over betrouwbare verwijzing. Hij verwijst daarbij naar het persbericht van de LSA van februari jl. over het niet betalen voor zaken. Volgens hem is het verbod om te mogen betalen voor cliëntgegevens voor het werven van letselschadezaken niets nieuws. Dat ligt genuanceerder.

Betalen 
voor zaken? 

Ingezonden reactie

Provisieverbod opgeheven

Van oudsher gelden er strikte regels binnen de advocatuur. In de gedragsregels van de beroepsgroep is een provisieverbod opgenomen. Oftewel: betalen om een zaak te krijgen was voor advocaten altijd verboden. Sinds 2018 is het echter onder bepaalde voorwaarden toegestaan te betalen voor het verkrijgen van opdrachten. De LSA is daar waar het personenschadezaken betreft geen voorstander van deze verruiming.


Betalen voelt als handel in leed

De LSA is van oordeel dat de bijzondere positie van LSA-advocaten ten opzichte van de kwetsbare groep personen bij het behandelen van letsel- en overlijdensschade zich niet verhoudt tot het betalen voor potentiële zaken of cliënten. Een integere praktijkvoering van de LSA-advocaat brengt mee dat er geen handel in menselijk leed mag plaatsvinden. Tijdens de ledenvergadering hebben de LSA-leden dan ook met elkaar afgesproken om geen gebruik te maken van de verruiming van de regels van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) en niet voor zaken te zullen betalen. Het aanvankelijke provisieverbod van de NOvA, dat door de LSA was overgenomen, blijft dan ook onveranderd in de kwaliteitsverklaring van de vereniging staan.


Regeling voor de LSA-advocaten

Het voor LSA-leden geldende provisieverbod houdt het volgende in. Een LSA-advocaat mag geen beloning of provisie ontvangen als zaken direct of indirect naar een andere belangenbehartiger worden verwezen en er mag ook niet worden betaald voor of bij het verkrijgen van opdrachten door of via verwijzing door anderen. Weliswaar mag een LSA-advocaat zaken ontvangen via een bemiddelingswebsite, maar enkel indien er geen vaste of variabele vergoeding wordt betaald per lead of zaak.

De LSA toont zich met het provisieverbod niet alleen strenger dan de NOvA, maar ook strenger dan niet-LSA advocaten, andere belangenbehartigers en bureaus. De LSA wil, als hoogste keurmerk in de letselschadebranche, een voorbeeldfunctie vervullen en roept andere partijen binnen de letselschadebranche op om haar voorbeeld te volgen. Ook de Branchevereniging Nederlandse Letselschade Experts (NLE) heeft inmiddels het standpunt  ingenomen dat er niet betaald mag worden voor zaken.


Signaal aan politiek

De LSA heeft ook het ministerie van Justitie en Veiligheid bericht hoe haar leden denken over de gang van zaken rond het betalen voor zaken in letselschadezaken. De LSA hoopt door het afgeven van dit signaal de minister te kunnen bewegen tot het instellen van een wettelijk verbod op het betalen van derden voor het verstrekken van persoonsgegevens van slachtoffers om daarmee zaken te verwerven. Dat verbod is er nog niet maar het bericht van de LSA heeft al wel geleid tot Kamervragen.


Bestuur LSA