door drs. J.J.H. van Rossum FFP

| senior rekenkundig expert bij Sedgwick

Het verleden als voorspeller van de toekomst?

Column

Net zoals in de jaren zeventig zijn deze extreme uitschieters op voorhand door niemand voorspeld.
Een dergelijke afwijking vormt in die zin ‘collateral damage’.

Maar inmiddels weten we maar al te goed
dat rendementen uit het verleden geen garantie
voor de toekomst zijn

Column

door drs. J.J.H. van Rossum FFP

| senior rekenkundig expert bij Sedgwick

Het verleden als voorspeller van
de toekomst?

Column

Net zoals in de jaren zeventig zijn deze extreme uitschieters op voorhand door niemand voorspeld.
Een dergelijke afwijking vormt in die zin ‘collateral damage’.

Maar inmiddels weten
we maar al te goed
dat rendementen uit het verleden geen garantie
voor de toekomst zijn