Interview

Pilot met driegesprekken
op initiatief van de
Denktank Vereenvoudigde Schadeafhandeling

“Het driegesprek kan ertoe leiden dat het slachtoffer zich gehoord en gekend voelt en ziet dat er recht wordt gedaan. Ik ben ervan overtuigd dat slachtoffers daardoor beter en misschien ook wel sneller kunnen herstellen, zowel fysiek als psychisch.”

Moniek Toonen

“Wel durf ik te zeggen dat we in de Denktank de drive hebben, de energie en de onderlinge dynamiek om te proberen een stap verder te komen.”

Ivo Giesen

Moniek Toonen
| senior juridisch beleidsadviseur
bij Slachtofferhulp Nederland

“Ik vind het mooie van de pilot
dat het slachtoffer er helemaal in
wordt meegenomen. Wij merken
vaak dat de professionals in de letselschade heel druk met elkaar
bezig zijn. Ze weten heel goed wat
ze moeten doen zonder dat eerst
aan het slachtoffer te vragen.”

Moniek Toonen

Ivo Giesen
| voorzitter van de Denktank

“Het is een hardnekkig gegeven
in de branche dat behoorlijk wat spelers, als puntje bij paaltje komt,
er toch net niet helemaal op durven
te vertrouwen dat de wederpartij
met de beste bedoelingen tot een schaderegeling probeert te komen.”

Ivo Giesen

naam 
| functie

De Denktank Vereenvoudigde Schadeafhandeling, die eind 2021 door Slachtofferhulp Nederland, de ANWB en het Verbond van Verzekeraars werd ingesteld, heeft een pilot opgezet waarin de meerwaarde van driegesprekken wordt beoordeeld. Het gaat hierbij om gesprekken online tussen het slachtoffer, de belangenbehartiger en de binnendienstmedewerker van de verzekeraar. Het gesprek vindt zo vroeg mogelijk in de schadeafhandeling plaats en is er vooral op gericht vast te stellen wat het slachtoffer nodig heeft om zijn herstel te bespoedigen. Een gesprek hierover met Ivo Giesen, voorzitter van de Denktank, en Moniek Toonen, senior juridisch beleidsadviseur bij Slachtofferhulp Nederland.

Interview

Interview

Pilot met driegesprekken
op initiatief van
de Denktank Vereenvoudigde Schadeafhandeling

“Het driegesprek
kan ertoe leiden dat
het slachtoffer zich gehoord en gekend voelt en ziet dat er
recht wordt gedaan.
Ik ben ervan overtuigd dat slachtoffers daardoor beter en misschien ook wel sneller kunnen herstellen, zowel
fysiek als psychisch.”

Moniek Toonen

Moniek Toonen
| senior juridisch beleidsadviseur
bij Slachtofferhulp Nederland

“Ik vind het mooie
van de pilot dat het slachtoffer er helemaal in wordt meegenomen. Wij merken vaak dat
de professionals in de letselschade heel druk met elkaar bezig zijn.
Ze weten heel goed wat
ze moeten doen zonder dat eerst aan het slachtoffer te vragen.”

Moniek Toonen

“Wel durf ik te zeggen dat we in de Denktank de drive hebben, de energie en de onderlinge dynamiek om te proberen een stap verder te komen.”

Ivo Giesen

Ivo Giesen
| voorzitter van de Denktank

“Het is een hardnekkig gegeven in de branche dat behoorlijk wat spelers, als puntje bij paaltje komt, er toch net niet helemaal op durven te vertrouwen dat de wederpartij
met de beste bedoelingen tot
een schaderegeling probeert te komen.”

Ivo Giesen

De Denktank Vereenvoudigde Schadeafhandeling, die eind 2021 door Slachtofferhulp Nederland, de ANWB en het Verbond van Verzekeraars werd ingesteld, heeft een pilot opgezet waarin de meerwaarde van driegesprekken wordt beoordeeld. Het gaat hierbij om gesprekken online tussen het slachtoffer, de belangenbehartiger en de binnendienstmedewerker van de verzekeraar. Het gesprek vindt zo vroeg mogelijk in de schadeafhandeling plaats en is er vooral op gericht vast te stellen wat het slachtoffer nodig heeft om zijn herstel te bespoedigen. Een gesprek hierover met Ivo Giesen, voorzitter van de Denktank, en Moniek Toonen, senior juridisch beleidsadviseur bij Slachtofferhulp Nederland.

Interview