door Linda Renders | Trivium advies

en Harry Luiten | MetZorg

Wmo-voorzieningen
bij letselschade (on)terecht?Jurisprudentie

Wij menen dat het
onjuist is om de Wmo
bij letselschade buiten spel te zetten. Dat druist in tegen wettelijke bepalingen en is niet
in het belang van het slachtoffer.

Maak bijvoorbeeld onderscheid tussen eenvoudige, snel te regelen en kortdurend noodzakelijke voorzieningen en kostbare, langdurig of duurzaam noodzakelijke voorzieningen. 

Staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport: "Maatschappelijke ondersteuning moet voor een ieder toegankelijk zijn, ongeacht de hoogte van het inkomen en/of vermogen."

Het was wachten op de eerste uitspraken onder de Wmo 2015. De eerste bestuursrechtelijke uitspraken verschenen pas dit jaar. En wat blijkt: drie rechtbanken oordelen verschillend.

Jurisprudentie

door Linda Renders
| Trivium advies

en Harry Luiten
| MetZorg

Wmo-voorzieningen
bij letselschade (on)terecht?


Jurisprudentie

Staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport: "Maatschappelijke ondersteuning moet voor een ieder toegankelijk zijn, ongeacht de hoogte van het inkomen en/of vermogen."

Maak bijvoorbeeld onderscheid tussen eenvoudige, snel te regelen en kortdurend noodzakelijke voorzieningen en kostbare, langdurig of duurzaam noodzakelijke voorzieningen. 

Wij menen dat het
onjuist is om de Wmo
bij letselschade buiten spel te zetten. Dat druist in tegen wettelijke bepalingen en is niet
in het belang van het slachtoffer.

Het was wachten op de eerste uitspraken onder de Wmo 2015. De eerste bestuursrechtelijke uitspraken verschenen pas dit jaar. En wat blijkt: drie rechtbanken oordelen verschillend.