door Henk Knijpstra | Achmea Personenschade, Marco Speelmans | Aegon en Loek Boumans | Catharsis Herstel Partners
(alle drie NOK deelnemers)

‘Ik denk dus ik besta,
ik voel dus ik leef.’
‘Een gedeelde
werkelijkheid!’

Kennisdeling

De negen kenmerken van professioneel gedrag
in de letselpraktijk

 • Investeer in een goed gesprek

 • Luister met aandacht, vraag door en spreek aan

 • Denk vanuit de persoon

 • Maak zoveel mogelijk concrete afspraken

 • Stel een gezamenlijke agenda op en leg vast wie wat wanneer doet

 • Zorg voor een goede opvolging

 • Zie de betrokkene in zijn eigen omgeving

 • Zeg wat je doet en doe wat je zegt

 • Wees eerlijk en oprecht

“Slachtoffers met letselschade zitten in een moeilijke positie. Hun leven is radicaal veranderd, veelal in een “split second”, door een verkeers- of arbeidsongeval. Soms is herstel mogelijk, maar in andere gevallen zullen de gevolgen er voor de rest van hun leven zijn. Lichamelijk letsel vraagt op diverse fronten veel van slachtoffers en hun naasten: fysiek, emotioneel en sociaal. Als de schade door een ander is veroorzaakt, komt daar nog eens bij dat het slachtoffer zijn schade dient te verhalen. Dat is onvermijdelijk, maar vormt een zware belasting. Gegeven de lastige positie waarin het slachtoffer zich bevindt is het van groot belang dat het afwikkelen van de schade op een goede manier plaatsvindt, met zo min mogelijk extra lasten en zorgen.”

(Citaat minister Dekker Kamerbrief 12 oktober 2020)

Kennisdeling

Loek Boumans

| Catharsis Herstel Partners

Marco Speelmans | Aegon

Henk Knijpstra

| Achmea Personenschade

Niek Borm

| JPR Advocaten

door Henk Knijpstra | Achmea Personenschade, Marco Speelmans | Aegon en Loek Boumans | Catharsis Herstel Partners
(alle drie NOK deelnemers)

Kennisdeling

‘Een gedeelde
werkelijkheid!’
‘Ik denk dus ik besta,
ik voel dus ik leef.’

De negen kenmerken
van professioneel gedrag
in de letselpraktijk

 • Investeer in een goed gesprek

 • Luister met aandacht,
  vraag door en spreek aan

 • Denk vanuit de persoon

 • Maak zoveel mogelijk concrete afspraken

 • Stel een gezamenlijke
  agenda op en leg vast wie wat wanneer doet

 • Zorg voor een goede opvolging

 • Zie de betrokkene in zijn
  eigen omgeving

 • Zeg wat je doet en doe
  wat je zegt

 • Wees eerlijk en oprecht

“Slachtoffers met letselschade zitten in een moeilijke positie. Hun leven is radicaal veranderd, veelal in een “split second”, door een verkeers- of arbeidsongeval. Soms is herstel mogelijk, maar in andere gevallen zullen de gevolgen er voor de rest van hun leven zijn. Lichamelijk letsel vraagt op diverse fronten veel van slachtoffers en hun naasten: fysiek, emotioneel en sociaal. Als de schade door een ander is veroorzaakt, komt daar nog eens bij dat het slachtoffer zijn schade dient te verhalen. Dat is onvermijdelijk, maar vormt een zware belasting. Gegeven de lastige positie waarin het slachtoffer zich bevindt is het van groot belang dat het afwikkelen van de schade op een goede manier plaatsvindt, met zo min mogelijk extra lasten en zorgen.”

(Citaat minister Dekker
Kamerbrief 12 oktober 2020)

Henk Knijpstra

| Achmea Personenschade

Marco Speelmans | Aegon

Loek Boumans

| Catharsis Herstel Partners

Niek Borm

| JPR Advocaten