door Bert Schoonen | lid adviesgroep
Regres van het Verbond van Verzekeraars

WMO-regres:
welke datum
is leidend?

Korte reactie

Korte reactie

WMO-regres:
welke datum
is leidend?

door Bert Schoonen | lid adviesgroep
Regres van het Verbond van Verzekeraars

Korte reactie

De Hoge Raad oordeelt dat in het geval van een calamiteit uitsluitend
de zorgaanbieder zelf
en de Inspectie Gezondheidszorg
en Jeugd (en in uitzonderingsgevallen
het Openbaar Ministerie) de gegevens uit
het interne incidentenregister mogen gebruiken om maatregelen te treffen. Aan anderen, zoals
de patiënt of diens nabestaande, komt geen recht toe om gegevens
uit het interne incidentenregister
in te zien, ongeacht
of er sprake is van
een calamiteit.