Interview met Frank Jol

PPS
Congres

2023
“Ik wil graag het tegendeel bewijzen”

Stoppen met hokjes

Als je Frank vraagt naar het geheim van zijn team, krijg je een eenduidig antwoord: holisme. “Ik wil niet alleen een pro- of orthese maken. Ik wil holistisch bezig zijn.” Kort samengevat betekent holisme dat alles met elkaar samenhangt. Een holistische aanpak is er dus vooral op gericht om naar het grote geheel te kijken. Frank: “In de praktijk zien wij nog vaak hokjes. Een patiënt krijgt na een ongeluk een pro- of orthese en gaat daarna naar de fysiotherapeut. Die ziet dat de patiënt ongelukkig is en stuurt hem/haar door naar een maatschappelijk werker. Nooit is misschien wat te stellig, maar er wordt weinig naar het grote geheel gekeken.” Bij Team Frank Jol doen ze dat wel. “We hebben alle disciplines in huis en willen bovendien graag het geluk van onze klanten meten, zodat we de juiste behandeling kunnen aanbieden.”

Je hoeft niet beperkt te zijn
als je een beperking hebt.”

Frank Jol

Niet iedereen is een sporter,
maar iedereen houdt van bewegen.

Frank Jol

“Wij zetten eerst de mens centraal.
Daarna komt pas de voorziening.”

Frank Jol

Frank Jol
| orthopedisch instrumentmaker

“Het huidige zorgsysteem vind ik niet altijd even logisch. Als ik een beperking heb en graag wil sporten, krijg ik weinig voor elkaar. Maar als ik ongezond leef, wordt er van alles uit de kast getrokken. Dat snap ik niet.”

Frank Jol

naam 
| functie

Het is geen sexy vak. Iedereen denkt al snel aan oudere mensen die nauwelijks meer bewegen. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Team Frank Jol daagt iedereen met een fysieke beperking uit om het beste uit zichzelf te halen. “Mijn moeder zei vroeger: kan ik niet, ligt op het kerkhof. En wil niet ligt ernaast.” Frank Jol was aanwezig bij het PPS Congres en vertelt zijn verhaal.

Interview

Interview met Frank Jol

“Ik wil graag het tegendeel bewijzen”
2023

PPS
Congres

“Je hoeft niet
beperkt te
zijn als je een
beperking hebt.”

Frank Jol

Stoppen met hokjes

Als je Frank vraagt naar het geheim van zijn team, krijg je een eenduidig antwoord: holisme. “Ik wil niet alleen een pro- of orthese maken. Ik wil holistisch bezig zijn.” Kort samengevat betekent holisme dat alles met elkaar samenhangt. Een holistische aanpak is er dus vooral op gericht om naar het grote geheel te kijken. Frank: “In de praktijk zien wij nog vaak hokjes. Een patiënt krijgt na een ongeluk een pro- of orthese en gaat daarna naar de fysiotherapeut. Die ziet dat de patiënt ongelukkig is en stuurt hem/haar door naar een maatschappelijk werker. Nooit is misschien wat te stellig, maar er wordt weinig naar het grote geheel gekeken.” Bij Team Frank Jol doen ze dat wel. “We hebben alle disciplines in huis en willen bovendien graag het geluk van onze klanten meten, zodat we de juiste behandeling kunnen aanbieden.”

“Niet iedereen
is een sporter,
maar iedereen
houdt van bewegen.”

Frank Jol

“Wij zetten eerst
de mens centraal.
Daarna komt pas
de voorziening.”

Frank Jol

Frank Jol
| orthopedisch instrumentmaker

“Het huidige zorgsysteem vind ik niet altijd even logisch. Als ik een beperking heb en graag wil sporten, krijg ik weinig voor elkaar. Maar als ik ongezond leef, wordt er van alles uit de kast getrokken. Dat snap ik niet.”

Frank Jol

Het is geen sexy vak. Iedereen denkt al snel aan oudere mensen die nauwelijks meer bewegen. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Team Frank Jol daagt iedereen met een fysieke beperking uit om het beste uit zichzelf te halen. “Mijn moeder zei vroeger: kan ik niet, ligt op het kerkhof. En wil niet ligt ernaast.” Frank Jol was aanwezig bij het PPS Congres en vertelt zijn verhaal.

Interview