(W)Elk Universum?

Voorwoord

Er is geen sprake van donkere energie of donkere materie,
er is alleen nog genoeg goed werk te verrichten 
om alles licht en zichtbaar te maken

Jai guru deva, om
Good energy can change our world

Jai guru deva, om
Nothing's gonna change my world

Sounds of laughter shades of life are ringing
Through my open ears inciting and inviting me
Limitless undying love which shines around me like a million suns
It calls me on and on across the universe

Images of broken light which dance before me like a million eyes
They call me on and on across the universe
Thoughts meander like a restless wind inside a letterbox they
They tumble blindly as they make their way across the universe

Words are flowing out like endless rain into a paper cup
They slither wildly as they slip away across the universe
Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind
Possessing and caressing me

Jai guru deva, om
Nothing's gonna change my world

door Armand Blondeel

| NIVRE Register Expert

Voorwoord

“Nog even over de film Oppenheimer. In mijn voorwoord in het vorige PPS Bulletin gaf ik de tip om de film deze zomer te bekijken. En kijk nu eens naar de kijkcijfers! Er werden bezoekersrecords gebroken. Ook jongeren bezochten de film massaal en hebben hun historisch besef en de kritische massa van hun belevingswereld in hun denkuniversum dankzij de film behoorlijk aangescherpt. Ik vind het heel plausibel dat mijn voorwoord aan de wieg heeft gestaan van dit bioscoopsucces. Wilt u de filmmaatschappij een brief sturen met het verzoek mij een redelijk en billijk aandeel in de revenuen toe te kennen?”

Ik spreek de belangenbehartiger op vrijdag 30 september 2023, tijdens het  21e PPS Congres “De blik vooruit”. “Over een (mijn) vooruitziende blik gesproken, wil ik maar zeggen!” Ondanks mijn persoonlijke beleving dat ik toch echt een belangrijke causale factor moet zijn geweest in de mooie recette van de Nederlandse bioscopen, en ondanks het gegeven dat gewaardeerde opponent mij jaarlijks meermaals met zijn eigen plausibele versies en visies bestookt in correspondentie en tijdens huisbezoeken, acht hij mijn claim jegens de filmproducenten en bioscopen geen haalbare kaart. Dat bewijs ga ik naar zijn oordeel nooit rondkrijgen. Het is zijns inziens een geheel ander Universum dan het Universum van hypothesen en aannames waarbinnen wij onze dagelijkse debatten voeren. “Dat is geen “Rocket Science” hè? Maar louter een weging van goede en kwade kansen binnen een door de wetgever geconstrueerd juridisch kader.” Ik besluit de bom maar niet te laten barsten en gezamenlijk begeven wij ons verder op dit congres met de blik vooruit binnen ons (eigen) vakgebied.

Tijdens de dag ontkom ik er niet aan om even terug te denken aan de avondvullende aflevering van VPRO’s Zomergasten, waarin gastheer Theo Maassen de Vlaamse kosmoloog en hoogleraar theoretische natuurkunde aan de Katholieke Universiteit Leuven, Thomas Hertog op bezoek had. De even sympathieke als erudiete Hertog heeft intensief samengewerkt met de beroemde Stephen Hawking. Hun baanbrekende onderzoeken hebben nieuwe inzichten opgeleverd die de wetenschap sinds Einstein en Oppenheimer weer een stap verder hebben gebracht op het spoor: wie of wat zijn we en waarheen gaan we? Zo ontdekten ze een nieuwe laag in de evolutie van het heelal. Ze ontdekten dat de ons bekende natuurwetten en -krachten als materie en tijd verdwijnen, als je helemaal terugrekent naar de Oerknal. Wat hun het revolutionaire inzicht opleverde, dat de wetten van de fysica niet vaststaan, maar geboren worden en met het (nog steeds uitdijende) heelal mee evolueren. Lees als uw interesse is gewekt vooral Hertogs boek “Het ontstaan van de tijd” (dat is al vele maanden een bestseller, dus ik zal niets bij Thomas claimen naar aanleiding van dit voorwoord).

Het was goede timing van de redactie van Zomergasten, want deze zomer viel er de media veel te lezen over sterk bewijs van het bestaan van een vijfde Natuurkracht, naast de tot nu toe bekende zwaartekracht, elektromagnetisme, sterke en zwakke kernkracht. De vijfde fundamentele natuurkracht behelst de tot nu toe onverklaarde massa in het Universum die bestaat uit donkere materie en donkere energie. Meer ook hierover kunt u lezen in genoemd boek van Thomas Hertog.

Rare termen eigenlijk, denk ik: ’donkere materie’ en ‘donkere energie’. Een eerste connotatie is immers donker en duister. Het donkere heeft echter enkel en alleen te maken met het beperkte waarnemingsvermogen van de mens. Dat wij het met de aan ons ter beschikking staande zintuigen niet kunnen zien, maakt het voor ons tot iets donkers, maar vanuit een verder ontwikkelde perceptie kan het lichter en helderder zijn dan het felste licht dat wij kunnen waarnemen! Leuk eigenlijk, dat er juist een gelovige Thomas aan te pas is gekomen om die deur van perceptie voor de mensheid te openen.

Met een bruggetje naar de onderwerpen van de PPS Jaarconferentie 2023 durf ik wel een plausibele  stellingname aan, dat ze bewijzen dat de personenschaderegeling een verschijningsvorm is van echte “Rocket Science”. We moeten het alleen nog wat duidelijker over het voetlicht zien te krijgen.

Het dagthema “de blik vooruit” refereert aan het schuivend perspectief binnen het personenschade-universum zoals wij dat kennen. Laten we ons vooral blijven focussen op een doortastende en herstelgerichte aanpak. Geeke Feiter bepleit een werkveld waarin echt contact maken helpt. Siewert Lindenbergh deed nuttig onderzoek in het parallelle universum van het strafrecht om tot verdere verbetering van onze civiele vakuitoefening te geraken. Ivo Giessen stort met zijn werkgroep een denktank aan verlichte ideeën uit over de branche. Mariken Peters breekt een lans voor de merites van de Kamer LLZ. De advocaten Chris van Dijk, Petra Oskam en Peter Knijp bieden in workshops oplossingsgerichte handvatten voor onze dagelijkse juridische werkelijkheid. Iris Becx en Angelique Reitsma onderzochten effectieve hulp en aandacht bij herstel na nekklachten. Eunice Gubbels liet de deelnemers aan haar workshop via een “insight discovery” in de kleurenwereld van Carl Gustav Jung stilstaan bij hun persoonlijkheidsvoorkeuren en het inzetten van dergelijke inzichten bij beter samenwerken met anderen. Manuel van der Hoek bewaakte de Menselijke Maat in verzekeringen. Pehang Hormizyar bewees dat in beweging komen energie creëert en je met een ruimte focus en met aandacht voor je communicatie, je wereldbeeld kunt verruimen.

Voorwaar toch de nodige paralleluniversums met die van Hawking en Hertog. Het is de nog wat onderbelichte, donkere energie en materie waar dankzij aandacht en focus verruiming gevonden kan worden.

Manon Middendorp gaf in samenspraak met gespreksleider Roelof Hemmen inkijk in het universum van oorzaak en gevolg, hoe helend over en weer aandacht en begrip tussen veroorzaker en benadeelde voor beide kanten kan werken.

Koninklijk bezoekster prinses Laurentien besprak de analogieën met het paralleluniversum van de slachtoffers van de toeslagenaffaire, waar zij zich voor inzet. Zij lanceerde het idee om personenschadeprofessionals door middel van hun vrijwillige inzet, dat dossier versneld te helpen oplossen. Met slechts een roep om oprechte aandacht en een luisterend oor, waarmee die positieve energie en toegevoegde waarde kan worden gegenereerd. Geïnteresseerden kunnen meer informatie hierover vinden op de website van het PPS.


Als held van de dag ontpopte zich de slotspreker, Jelle van Gorkom. Als topsporter haalde hij op de BMX zilver op zowel Olympische Spelen als WK. Als topsporter raakte hij helaas ook twee keer betrokken bij een ernstig ongeluk. Met blijvend (hersen)letsel tot gevolg.

Als je als slotspreker aan het einde van een congresdag een volle zaal geboeid weet te houden, ben je een hele grote. Ben je nog steeds een topsporter. Eentje in het motiveren van anderen. Met een lijfspreuk als “uit gerevalideerd? Wat wil je nog bereiken?” Jelle voerde ons mee langs de pieken en dalen van zijn topsportcarrière en kreeg de zaal aan zijn voeten dankzij zijn onbegrensde energie, zijn immer positieve focus en zijn aanstekelijke enthousiasme. Ondanks dat hij kampt met de gevolgen van niet aangeboren hersenletsel (NAH), haalt hij dagelijks het maximale uit wat het leven hem te bieden heeft.

Jelles’ credo is dat niets gebeurt zonder reden en zijn missie: geef nooit op, het leven is een kwestie van accepteren en doorgaan. Jelle heeft op Papendal zijn eigen onderneming mogen starten waar hij zijn ervaring, kennis en vaardigheden inzet om ook anderen met NAH te helpen om het maximale uit hun leven te halen. Een centrum voor hersengewonde mensen zoals Jelle het noemt.

Vrij naar het beroemde citaat van Robert Oppenheimer uit de Bhagavad Gita (het heilige boek van de Hindoes), zou voor Jelle kunnen opgaan: “Now I am become Life, the creator of worlds”.

Wie de missie van Jelle wil steunen kan ten behoeve van zijn centrum doneren via zijn website: https://www.jellevangorkom.com/ En wie weet, biedt Jelle op enig moment in de toekomst uw verzekerde of uw cliënt een helpende hand.Meer over Jelle en al het andere van de PPS Jaarconferentie 2023 kunt u terugvinden in dit Bulletin, de aftermovie, de hand outs (Pdf) en de website van het PPS. Veel leesplezier en inspiratie toegewenst!

Armand Blondeel

Voorzitter Redactieraad Platform Personenschade


The Beatles: Across the Universe; Thomas Hertog: Het ontstaan van de tijd

 


(W)Elk
Universum?

Voorwoord

Er is geen sprake van donkere energie of donkere materie,
er is alleen nog genoeg goed werk
te verrichten 
om alles licht en zichtbaar te maken

Jai guru deva, om
Good energy can change our world

Jai guru deva, om
Nothing's gonna change my world

Sounds of laughter shades of life are ringing
Through my open ears inciting and inviting me
Limitless undying love which shines around me like a million suns
It calls me on and on across the universe

Words are flowing out like endless rain into a paper cup
They slither wildly as they slip away across the universe
Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind
Possessing and caressing me

Jai guru deva, om
Nothing's gonna change my world

door Armand Blondeel

| NIVRE Register Expert

Images of broken light which dance before me like a million eyes
They call me on and on across
the universe
Thoughts meander like a restless
wind inside a letterbox they
They tumble blindly as they make
their way across the universe

“Nog even over de film Oppenheimer. In mijn voorwoord in het vorige PPS Bulletin gaf ik de tip om de film deze zomer te bekijken. En kijk nu eens naar de kijkcijfers! Er werden bezoekersrecords gebroken. Ook jongeren bezochten de film massaal en hebben hun historisch besef en de kritische massa van hun belevingswereld in hun denkuniversum dankzij de film behoorlijk aangescherpt. Ik vind het heel plausibel dat mijn voorwoord aan de wieg heeft gestaan van dit bioscoopsucces. Wilt u de filmmaatschappij een brief sturen met het verzoek mij een redelijk en billijk aandeel in de revenuen toe te kennen?”

Ik spreek de belangenbehartiger op vrijdag 30 september 2023, tijdens het  21e PPS Congres “De blik vooruit”. “Over een (mijn) vooruitziende blik gesproken, wil ik maar zeggen!” Ondanks mijn persoonlijke beleving dat ik toch echt een belangrijke causale factor moet zijn geweest in de mooie recette van de Nederlandse bioscopen, en ondanks het gegeven dat gewaardeerde opponent mij jaarlijks meermaals met zijn eigen plausibele versies en visies bestookt in correspondentie en tijdens huisbezoeken, acht hij mijn claim jegens de filmproducenten en bioscopen geen haalbare kaart. Dat bewijs ga ik naar zijn oordeel nooit rondkrijgen. Het is zijns inziens een geheel ander Universum dan het Universum van hypothesen en aannames waarbinnen wij onze dagelijkse debatten voeren. “Dat is geen “Rocket Science” hè? Maar louter een weging van goede en kwade kansen binnen een door de wetgever geconstrueerd juridisch kader.” Ik besluit de bom maar niet te laten barsten en gezamenlijk begeven wij ons verder op dit congres met de blik vooruit binnen ons (eigen) vakgebied.

Tijdens de dag ontkom ik er niet aan om even terug te denken aan de avondvullende aflevering van VPRO’s Zomergasten, waarin gastheer Theo Maassen de Vlaamse kosmoloog en hoogleraar theoretische natuurkunde aan de Katholieke Universiteit Leuven, Thomas Hertog op bezoek had. De even sympathieke als erudiete Hertog heeft intensief samengewerkt met de beroemde Stephen Hawking. Hun baanbrekende onderzoeken hebben nieuwe inzichten opgeleverd die de wetenschap sinds Einstein en Oppenheimer weer een stap verder hebben gebracht op het spoor: wie of wat zijn we en waarheen gaan we? Zo ontdekten ze een nieuwe laag in de evolutie van het heelal. Ze ontdekten dat de ons bekende natuurwetten en -krachten als materie en tijd verdwijnen, als je helemaal terugrekent naar de Oerknal. Wat hun het revolutionaire inzicht opleverde, dat de wetten van de fysica niet vaststaan, maar geboren worden en met het (nog steeds uitdijende) heelal mee evolueren. Lees als uw interesse is gewekt vooral Hertogs boek “Het ontstaan van de tijd” (dat is al vele maanden een bestseller, dus ik zal niets bij Thomas claimen naar aanleiding van dit voorwoord).

Het was goede timing van de redactie van Zomergasten, want deze zomer viel er de media veel te lezen over sterk bewijs van het bestaan van een vijfde Natuurkracht, naast de tot nu toe bekende zwaartekracht, elektromagnetisme, sterke en zwakke kernkracht. De vijfde fundamentele natuurkracht behelst de tot nu toe onverklaarde massa in het Universum die bestaat uit donkere materie en donkere energie. Meer ook hierover kunt u lezen in genoemd boek van Thomas Hertog.

Rare termen eigenlijk, denk ik: ’donkere materie’ en ‘donkere energie’. Een eerste connotatie is immers donker en duister. Het donkere heeft echter enkel en alleen te maken met het beperkte waarnemingsvermogen van de mens. Dat wij het met de aan ons ter beschikking staande zintuigen niet kunnen zien, maakt het voor ons tot iets donkers, maar vanuit een verder ontwikkelde perceptie kan het lichter en helderder zijn dan het felste licht dat wij kunnen waarnemen! Leuk eigenlijk, dat er juist een gelovige Thomas aan te pas is gekomen om die deur van perceptie voor de mensheid te openen.

Met een bruggetje naar de onderwerpen van de PPS Jaarconferentie 2023 durf ik wel een plausibele  stellingname aan, dat ze bewijzen dat de personenschaderegeling een verschijningsvorm is van echte “Rocket Science”. We moeten het alleen nog wat duidelijker over het voetlicht zien te krijgen.

Het dagthema “de blik vooruit” refereert aan het schuivend perspectief binnen het personenschade-universum zoals wij dat kennen. Laten we ons vooral blijven focussen op een doortastende en herstelgerichte aanpak. Geeke Feiter bepleit een werkveld waarin echt contact maken helpt. Siewert Lindenbergh deed nuttig onderzoek in het parallelle universum van het strafrecht om tot verdere verbetering van onze civiele vakuitoefening te geraken. Ivo Giessen stort met zijn werkgroep een denktank aan verlichte ideeën uit over de branche. Mariken Peters breekt een lans voor de merites van de Kamer LLZ. De advocaten Chris van Dijk, Petra Oskam en Peter Knijp bieden in workshops oplossingsgerichte handvatten voor onze dagelijkse juridische werkelijkheid. Iris Becx en Angelique Reitsma onderzochten effectieve hulp en aandacht bij herstel na nekklachten. Eunice Gubbels liet de deelnemers aan haar workshop via een “insight discovery” in de kleurenwereld van Carl Gustav Jung stilstaan bij hun persoonlijkheidsvoorkeuren en het inzetten van dergelijke inzichten bij beter samenwerken met anderen. Manuel van der Hoek bewaakte de Menselijke Maat in verzekeringen. Pehang Hormizyar bewees dat in beweging komen energie creëert en je met een ruimte focus en met aandacht voor je communicatie, je wereldbeeld kunt verruimen.

Voorwaar toch de nodige paralleluniversums met die van Hawking en Hertog. Het is de nog wat onderbelichte, donkere energie en materie waar dankzij aandacht en focus verruiming gevonden kan worden.

Manon Middendorp gaf in samenspraak met gespreksleider Roelof Hemmen inkijk in het universum van oorzaak en gevolg, hoe helend over en weer aandacht en begrip tussen veroorzaker en benadeelde voor beide kanten kan werken.

Koninklijk bezoekster prinses Laurentien besprak de analogieën met het paralleluniversum van de slachtoffers van de toeslagenaffaire, waar zij zich voor inzet. Zij lanceerde het idee om personenschadeprofessionals door middel van hun vrijwillige inzet, dat dossier versneld te helpen oplossen. Met slechts een roep om oprechte aandacht en een luisterend oor, waarmee die positieve energie en toegevoegde waarde kan worden gegenereerd. Geïnteresseerden kunnen meer informatie hierover vinden op de website van het PPS.


Als held van de dag ontpopte zich de slotspreker, Jelle van Gorkom. Als topsporter haalde hij op de BMX zilver op zowel Olympische Spelen als WK. Als topsporter raakte hij helaas ook twee keer betrokken bij een ernstig ongeluk. Met blijvend (hersen)letsel tot gevolg.

Als je als slotspreker aan het einde van een congresdag een volle zaal geboeid weet te houden, ben je een hele grote. Ben je nog steeds een topsporter. Eentje in het motiveren van anderen. Met een lijfspreuk als “uit gerevalideerd? Wat wil je nog bereiken?” Jelle voerde ons mee langs de pieken en dalen van zijn topsportcarrière en kreeg de zaal aan zijn voeten dankzij zijn onbegrensde energie, zijn immer positieve focus en zijn aanstekelijke enthousiasme. Ondanks dat hij kampt met de gevolgen van niet aangeboren hersenletsel (NAH), haalt hij dagelijks het maximale uit wat het leven hem te bieden heeft.

Jelles’ credo is dat niets gebeurt zonder reden en zijn missie: geef nooit op, het leven is een kwestie van accepteren en doorgaan. Jelle heeft op Papendal zijn eigen onderneming mogen starten waar hij zijn ervaring, kennis en vaardigheden inzet om ook anderen met NAH te helpen om het maximale uit hun leven te halen. Een centrum voor hersengewonde mensen zoals Jelle het noemt.

Vrij naar het beroemde citaat van Robert Oppenheimer uit de Bhagavad Gita (het heilige boek van de Hindoes), zou voor Jelle kunnen opgaan: “Now I am become Life, the creator of worlds”.

Wie de missie van Jelle wil steunen kan ten behoeve van zijn centrum doneren via zijn website: https://www.jellevangorkom.com/ En wie weet, biedt Jelle op enig moment in de toekomst uw verzekerde of uw cliënt een helpende hand.Meer over Jelle en al het andere van de PPS Jaarconferentie 2023 kunt u terugvinden in dit Bulletin, de aftermovie, de hand outs (Pdf) en de website van het PPS. Veel leesplezier en inspiratie toegewenst!

Armand Blondeel

Voorzitter Redactieraad Platform Personenschade


The Beatles: Across the Universe; Thomas Hertog: Het ontstaan van de tijd

 


Voorwoord