door drs. J.J.H. van Rossum FFP

| senior rekenkundig expert bij Sedgwick

Op de markt is uw gulden een daalder waard. De lezers die het guldentijdperk nog hebben meegemaakt, herkennen deze uitspraak waarschijnlijk nog wel. Rekenkundig vertaald betekent het dat uw geld op de markt anderhalf keer zo veel waard is. In de verzekeringswereld werkt dit dikwijls net even wat anders. 

De wet 
en de markt

Column

Het zou mooi zijn als de discussie rondom de rekenrente ook beslecht zou kunnen worden met wettelijke uitgangspunten die geaccepteerd worden door alle partijen. Dit zou veel rust brengen in menig letselschadedossier.

Column

door drs. J.J.H. van Rossum FFP

| senior rekenkundig expert bij Sedgwick

Op de markt is uw gulden een daalder waard. De lezers die het guldentijdperk nog hebben meegemaakt, herkennen deze uitspraak waarschijnlijk nog wel. Rekenkundig vertaald betekent het dat uw geld op de markt anderhalf keer zo veel waard is. In de verzekeringswereld werkt dit dikwijls net even wat anders. 

De wet 
en de markt

Column

Het zou mooi zijn als de discussie rondom de rekenrente ook beslecht zou kunnen worden met wettelijke uitgangspunten die geaccepteerd worden door alle partijen. Dit zou veel rust brengen in menig letselschadedossier.