door Levi Boor

| advocaat bij Stadermann Luiten Advocaten


Vergoeding van gemiste zwarte inkomsten:
hoe nu verder?

Leren en inspireren

En gezien de sterk uiteenlopende standpunten in het recente debat, leidt de afwezigheid van deze rechtvaardiging nog steeds tot discussie en verwarring. De literatuur lijkt ook niet in staat die discussie te beslechten, juist vanwege het feit dat het antwoord op de vergoedingsvraag er vooral van lijkt af te hangen aan welk argument de betreffende auteur doorslaggevende waarde toekent.

Eigen aan zwartwerk is immers het onachterhaalbaar maken van het inkomen om zo onder het betalen van belasting uit te komen. Dat de benadeelde zijn inkomsten vervolgens niet kan aantonen op het moment dat dat wél in zijn voordeel zou werken, behoort voor zijn rekening te blijven. Rechters hoeven de benadeelde dan ook niet tegemoet te komen in zijn bewijspositie.

Leren en inspireren

Voetnoten

 1. Rb. Noord-Holland 16 januari 2020, ECLI:NL:RBNHO:2020:284, r.o. 4.9.3.
 2. Zie voor een overzicht van de feitenrechtspraak L. Boor, ‘Vergoeding van gederfde zwarte inkomsten?’  in: L.F.H. Enneking, M.R. Hebly & K.K.E.C.T. Swinnen (red.), Publiek privaatrecht: Over publieke doelen en belangen in privaatrechtelijke verhoudingen’, Den Haag: Boom juridisch 2022, p. 28 en 29.
 3. Rb. Rotterdam 13 januari 2021, RAV  2021/30.
 4. Rb. Rotterdam 29 januari 2021, www.letselschademagazine.nl/zwart-werk-in-letselschadezaken.
 5. R. van Dort, ‘’Verlies aan verdienvermogen’’ differentieert niet tussen zwart of wit’’, AV&S 2020/23 afl. 4, p.136-146, E.W. Bosch, ‘Fiscaal niet verantwoord verlies van arbeidsvermogen’, JA 2020/76, noot bij: Rb. Noord-Holland 16 januari 2020, ECLI:NL:RBNHO:2020:284, L.E. Kroese, ‘Gemiste inkomsten uit zwart werk in de ban of niet?’, TvP 2021, nr. 2, p. 61.
 6. L. De Haan en V. Oskam in ‘Hoe logisch is het eigenlijk dat gemist zwart werk door aansprakelijkheidsverzekeraars wordt gecompenseerd binnen het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht?’, PIV-bulletin maart 2020, p. 5-8.
 7. B. Fluit, ‘Zwart werk vergoeden in letselschadezaken: tijd voor een nieuw geluid?’, PIV-bulletin oktober 2020, p. 16-19.
 8. Zie paragraaf 5 hierna voor een nuancering.
 9. L. Boor, ‘Vergoeding van gederfde zwarte inkomsten?’  in: L.F.H. Enneking, M.R. Hebly & K.K.E.C.T. Swinnen (red.), Publiek privaatrecht: Over publieke doelen en belangen in privaatrechtelijke verhoudingen, Den Haag: Boom juridisch 2022, p. 23-51.
 10. Zie hierover ook L.E. Kroese, ‘Gemiste inkomsten uit zwart werk in de ban of niet?’, TvP 2021, nr. 2, p. 60 e.v. 
 11. HR 24 november 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA8453, NJ 2001/195, m.nt. A.R. Bloembergen.
 12. J.M. Tromp, Personenschade in de praktijk, Alphen aan den Rijn: Samson Bedrijfsinformatie 1996, p. 95-97.
 13. Zie voor een overzicht van de verschillende argumenten voor en tegen L. Boor, ‘Vergoeding van gederfde zwarte inkomsten?’  in: L.F.H. Enneking, M.R. Hebly & K.K.E.C.T. Swinnen (red.), Publiek privaatrecht: Over publieke doelen en belangen in privaatrechtelijke verhoudingen’, Den Haag: Boom juridisch 2022, p. 23-51.
 14. Zie bijvoorbeeld Hof Arnhem 6 december 2006, ECLI:NL:GHARN:2006:AZ6510, r.o. 4.7.
 15. L. De Haan en V. Oskam in ‘Hoe logisch is het eigenlijk dat gemist zwart werk door aansprakelijkheidsverzekeraars wordt gecompenseerd binnen het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht?’, PIV-bulletin maart 2020, p. 5-8.
 16. Idem.
 17. Dit verweer werd gevoerd in Rb. ‘s-Hertogenbosch 21 september 2011, ECLI:NL:RBSHE:2011:BT2397, maar werd door de rechtbank verworpen.
 18. Onder meer S.D. Lindenbergh & I. van der Zalm, Schadevergoeding: personenschade (Monografieën BW nr. B37), Deventer: Wolters Kluwer 2015., nr. 13.5.
 19. Zie hierover HR 29 juni 1983, ECLI:NL:HR:1983:AW9439, VR 1985/36 (Smeerkuil).
 20. Zie bijvoorbeeld L.E. Kroese, ‘Gemiste inkomsten uit zwart werk in de ban of niet?’, TvP 2021, nr. 2, p. 61.
 21. HR 15 mei 1998, ECLI:NL:HR:1998:ZC2654, NJ 1998/624 (Vehof-Vasters/Helvetia), r.o. 3.5.1 in samenhang met HR 11 januari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BX9830, NJ 2013/48 (Griffioen/De Groot), r.o. 3.5. 
 22. Zie Rb. Amsterdam 19 mei 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:2803, r.o. 4.40.
 23. Zie voor vergoeding Rb. Rotterdam 29 januari 2021, te raadplegen op: www.letselschademagazine.nl/zwart-werk-in-letselschadezaken; Rechtbank Gelderland 16 december 2020 ECLI:NL:RBGEL:2020:6628, r.o. 4.3.
 24. Rechtbank Gelderland 16 december 2020 ECLI:NL:RBGEL:2020:6628, r.o. 4.3.
 25. Zie hierover Asser/Sieburgh 6-II 2017/13; S.D. Lindenbergh, Schadevergoeding: algemeen, deel 1 (Monografieën BW nr. B34), Deventer: Wolters Kluwer 2020, nr. 32.
 26. L. De Haan en V. Oskam in ‘Hoe logisch is het eigenlijk dat gemist zwart werk door aansprakelijkheidsverzekeraars wordt gecompenseerd binnen het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht?’, PIV-bulletin maart 2020, p. 5-8.
 27. Rb. Gelderland 16 december 2020 ECLI:NL:RBGEL:2020:6628, r.o. 4.3.
 28. Rb. Rotterdam 14 november 2007, ECLI:NL:RBROT:2007:BG4777.
 29. Rb. Oost-Brabant 3 juli 2013, ECLI:NL:RBOBR:2013:4193, Rb. Midden-Nederland 11 september 2015, ECLI:NL:RBMNE:2015:7005, Rb. Oost-Brabant 19 juli 2016, ECLI:NL:RBOBR:2016:3870 en Hof Arnhem-Leeuwarden 20 februari 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:1661; en Rb. Gelderland 15 december 2020, ECLI:NL:RBGEL:2020:6628.
 30. Zie onder meer HR 22 november 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE8178, r.o. 3.3.
 31. Zie in gelijke zin Rb. Amsterdam 19 mei 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:2803, r.o. 4.40.
 32. England and Wales Court of Appeal 30 oktober 2002 Kanu v Kashif [2002] EWCA Civ 1620.
 33. Idem.

door Levi Boor

| advocaat bij Stadermann Luiten Advocaten


Vergoeding van gemiste zwarte inkomsten:
hoe nu verder?

Kennisdeling

Eigen aan zwartwerk is immers het onachterhaalbaar maken van het inkomen om zo onder het betalen van belasting uit te komen. Dat de benadeelde zijn inkomsten vervolgens niet kan aantonen op het moment dat dat wél in zijn voordeel zou werken, behoort voor zijn rekening te blijven. Rechters hoeven de benadeelde dan ook niet tegemoet te komen in zijn bewijspositie.

En gezien de sterk uiteenlopende standpunten in het recente debat, leidt de afwezigheid van deze rechtvaardiging nog steeds tot discussie en verwarring. De literatuur lijkt ook niet in staat die discussie te beslechten, juist vanwege het feit dat het antwoord op de vergoedingsvraag er vooral van lijkt af te hangen aan welk argument de betreffende auteur doorslaggevende waarde toekent.

 1. Rb. Noord-Holland 16 januari 2020, ECLI:NL:RBNHO:2020:284, r.o. 4.9.3.
 2. Zie voor een overzicht van de feitenrechtspraak L. Boor, ‘Vergoeding van gederfde zwarte inkomsten?’  in: L.F.H. Enneking, M.R. Hebly & K.K.E.C.T. Swinnen (red.), Publiek privaatrecht: Over publieke doelen en belangen in privaatrechtelijke verhoudingen’, Den Haag: Boom juridisch 2022, p. 28 en 29.
 3. Rb. Rotterdam 13 januari 2021, RAV  2021/30.
 4. Rb. Rotterdam 29 januari 2021, www.letselschademagazine.nl/zwart-werk-in-letselschadezaken.
 5. R. van Dort, ‘’Verlies aan verdienvermogen’’ differentieert niet tussen zwart of wit’’, AV&S 2020/23 afl. 4, p.136-146, E.W. Bosch, ‘Fiscaal niet verantwoord verlies van arbeidsvermogen’, JA 2020/76, noot bij: Rb. Noord-Holland 16 januari 2020, ECLI:NL:RBNHO:2020:284, L.E. Kroese, ‘Gemiste inkomsten uit zwart werk in de ban of niet?’, TvP 2021, nr. 2, p. 61.
 6. L. De Haan en V. Oskam in ‘Hoe logisch is het eigenlijk dat gemist zwart werk door aansprakelijkheidsverzekeraars wordt gecompenseerd binnen het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht?’, PIV-bulletin maart 2020, p. 5-8.
 7. B. Fluit, ‘Zwart werk vergoeden in letselschadezaken: tijd voor een nieuw geluid?’, PIV-bulletin oktober 2020, p. 16-19.
 8. Zie paragraaf 5 hierna voor een nuancering.
 9. L. Boor, ‘Vergoeding van gederfde zwarte inkomsten?’  in: L.F.H. Enneking, M.R. Hebly & K.K.E.C.T. Swinnen (red.), Publiek privaatrecht: Over publieke doelen en belangen in privaatrechtelijke verhoudingen, Den Haag: Boom juridisch 2022, p. 23-51.
 10. Zie hierover ook L.E. Kroese, ‘Gemiste inkomsten uit zwart werk in de ban of niet?’, TvP 2021, nr. 2, p. 60 e.v. 
 11. HR 24 november 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA8453, NJ 2001/195, m.nt. A.R. Bloembergen.
 12. J.M. Tromp, Personenschade in de praktijk, Alphen aan den Rijn: Samson Bedrijfsinformatie 1996, p. 95-97.
 13. Zie voor een overzicht van de verschillende argumenten voor en tegen L. Boor, ‘Vergoeding van gederfde zwarte inkomsten?’  in: L.F.H. Enneking, M.R. Hebly & K.K.E.C.T. Swinnen (red.), Publiek privaatrecht: Over publieke doelen en belangen in privaatrechtelijke verhoudingen’, Den Haag: Boom juridisch 2022, p. 23-51.
 14. Zie bijvoorbeeld Hof Arnhem 6 december 2006, ECLI:NL:GHARN:2006:AZ6510, r.o. 4.7.
 15. L. De Haan en V. Oskam in ‘Hoe logisch is het eigenlijk dat gemist zwart werk door aansprakelijkheidsverzekeraars wordt gecompenseerd binnen het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht?’, PIV-bulletin maart 2020, p. 5-8.
 16. Idem.
 17. Dit verweer werd gevoerd in Rb. ‘s-Hertogenbosch 21 september 2011, ECLI:NL:RBSHE:2011:BT2397, maar werd door de rechtbank verworpen.
 18. Onder meer S.D. Lindenbergh & I. van der Zalm, Schadevergoeding: personenschade (Monografieën BW nr. B37), Deventer: Wolters Kluwer 2015., nr. 13.5.
 19. Zie hierover HR 29 juni 1983, ECLI:NL:HR:1983:AW9439, VR 1985/36 (Smeerkuil).
 20. Zie bijvoorbeeld L.E. Kroese, ‘Gemiste inkomsten uit zwart werk in de ban of niet?’, TvP 2021, nr. 2, p. 61.
 21. HR 15 mei 1998, ECLI:NL:HR:1998:ZC2654, NJ 1998/624 (Vehof-Vasters/Helvetia), r.o. 3.5.1 in samenhang met HR 11 januari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BX9830, NJ 2013/48 (Griffioen/De Groot), r.o. 3.5. 
 22. Zie Rb. Amsterdam 19 mei 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:2803, r.o. 4.40.
 23. Zie voor vergoeding Rb. Rotterdam 29 januari 2021, te raadplegen op: www.letselschademagazine.nl/zwart-werk-in-letselschadezaken; Rechtbank Gelderland 16 december 2020 ECLI:NL:RBGEL:2020:6628, r.o. 4.3.
 24. Rechtbank Gelderland 16 december 2020 ECLI:NL:RBGEL:2020:6628, r.o. 4.3.
 25. Zie hierover Asser/Sieburgh 6-II 2017/13; S.D. Lindenbergh, Schadevergoeding: algemeen, deel 1 (Monografieën BW nr. B34), Deventer: Wolters Kluwer 2020, nr. 32.
 26. L. De Haan en V. Oskam in ‘Hoe logisch is het eigenlijk dat gemist zwart werk door aansprakelijkheidsverzekeraars wordt gecompenseerd binnen het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht?’, PIV-bulletin maart 2020, p. 5-8.
 27. Rb. Gelderland 16 december 2020 ECLI:NL:RBGEL:2020:6628, r.o. 4.3.
 28. Rb. Rotterdam 14 november 2007, ECLI:NL:RBROT:2007:BG4777.
 29. Rb. Oost-Brabant 3 juli 2013, ECLI:NL:RBOBR:2013:4193, Rb. Midden-Nederland 11 september 2015, ECLI:NL:RBMNE:2015:7005, Rb. Oost-Brabant 19 juli 2016, ECLI:NL:RBOBR:2016:3870 en Hof Arnhem-Leeuwarden 20 februari 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:1661; en Rb. Gelderland 15 december 2020, ECLI:NL:RBGEL:2020:6628.
 30. Zie onder meer HR 22 november 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE8178, r.o. 3.3.
 31. Zie in gelijke zin Rb. Amsterdam 19 mei 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:2803, r.o. 4.40.
 32. England and Wales Court of Appeal 30 oktober 2002 Kanu v Kashif [2002] EWCA Civ 1620.
 33. Idem.

Voetnoten