door Aernout Santen

| Centramed


Alles goed en wel, maar wiens persoonsgegevens zijn het nou eigenlijk? 

Opinie

Maar dat een verzoeker toegang krijgt tot persoonsgegevens van iemand anders, iemand die hij nota bene aansprakelijk heeft gesteld of tuchtrechtelijk heeft beklaagd, dat is wezenlijk anders en bepaald onwenselijk.

Bijzonder is dat de Wet bescherming persoonsgegevens en de AVG weliswaar geen doel of reden voor het opvragen van gegevens vereisen, maar dat het doel toch een reden kan zijn het verzoek af te wijzen, bijvoorbeeld omdat het verzoek oneigenlijk is en er sprake is van misbruik van recht.

Uitgerekend de beroepsgroep die als geen ander zou moeten begrijpen dat vertrouwelijk overleg een groot goed is, is tegelijk ook de groep die al sinds jaar en dag inzage probeert te krijgen in dat overleg van hun wederpartij en in de daarbij behorende medische advisering.

Opinie

Voetnoten

 1. Santen, in PIV-bulletin 2014-2 naschrift op De Jager: alleen wanneer iemand in staat is in brede zin na te denken en van gedachten te wisselen over de pro’s en contra’s van een kwestie, over wat wenselijk, wat haalbaar, wat verstandig, wat redelijk is, kan hij daarover een zorgvuldige afweging maken. Als zijn interne gedachtewisseling voor een ieder toegankelijk is, waarna de argumenten als kersen uit de discussie kunnen worden gepikt, en hem kunnen worden tegengeworpen, leidt dat er toe dat de discussie verarmt: alleen de goede kansen, en de harde argumenten die voor een bepaalde positie pleiten zullen de revue dan nog passeren. Wie ook veilig zijn kwade kansen kan overwegen zou zo maar eens inschikkelijker kunnen zijn. De conclusie moet dan ook zijn: respecteer het veilige overleg, anders gaan er ook kansen voor de patiënt verloren. 
 2. ECLI:NL:GHAMS:2012:BV2565
 3. Meer hierover in het PIV-bulletin van maart 2014 “op het snijvlak der grondrechten”
 4. ECLI:NL:HR:2018:365
 5. C/05/304243 / HA RK 16-125 / 546 / 512
 6. ECLI:NL:PHR:2022:762
 7. Gerechtshof Amsterdam 10 november 2005, zaaknummer. 641/05. Maar bijvoorbeeld ook ECLI:NL:RBNNE:2019:3761
 8. Wel saillant dat de naam van betrokkene zo expliciet vermeld wordt
 9. ECLI:EU:C:2017:994
 10. ECLI:NL:TGZCTG:2021:42

door Aernout Santen

| Centramed


Alles goed en wel, maar wiens persoonsgegevens zijn het nou eigenlijk? 

Kennisdeling

Maar dat een verzoeker toegang krijgt tot persoonsgegevens van iemand anders, iemand die hij nota bene aansprakelijk heeft gesteld of tuchtrechtelijk heeft beklaagd, dat is wezenlijk anders en bepaald onwenselijk.

Bijzonder is dat de Wet bescherming persoonsgegevens en de AVG weliswaar geen doel of reden voor het opvragen van gegevens vereisen, maar dat het doel toch een reden kan zijn het verzoek af te wijzen, bijvoorbeeld omdat het verzoek oneigenlijk is en er sprake is van misbruik van recht.

Uitgerekend de beroepsgroep die als geen ander zou moeten begrijpen dat vertrouwelijk overleg een groot goed is, is tegelijk ook de groep die al sinds jaar en dag inzage probeert te krijgen in dat overleg van hun wederpartij en in de daarbij behorende medische advisering.

 1. Santen, in PIV-bulletin 2014-2 naschrift op De Jager: alleen wanneer iemand in staat is in brede zin na te denken en van gedachten te wisselen over de pro’s en contra’s van een kwestie, over wat wenselijk, wat haalbaar, wat verstandig, wat redelijk is, kan hij daarover een zorgvuldige afweging maken. Als zijn interne gedachtewisseling voor een ieder toegankelijk is, waarna de argumenten als kersen uit de discussie kunnen worden gepikt, en hem kunnen worden tegengeworpen, leidt dat er toe dat de discussie verarmt: alleen de goede kansen, en de harde argumenten die voor een bepaalde positie pleiten zullen de revue dan nog passeren. Wie ook veilig zijn kwade kansen kan overwegen zou zo maar eens inschikkelijker kunnen zijn. De conclusie moet dan ook zijn: respecteer het veilige overleg, anders gaan er ook kansen voor de patiënt verloren. 
 2. ECLI:NL:GHAMS:2012:BV2565
 3. Meer hierover in het PIV-bulletin van maart 2014 “op het snijvlak der grondrechten”
 4. ECLI:NL:HR:2018:365
 5. C/05/304243 / HA RK 16-125 / 546 / 512
 6. ECLI:NL:PHR:2022:762
 7. Gerechtshof Amsterdam 10 november 2005, zaaknummer. 641/05. Maar bijvoorbeeld ook ECLI:NL:RBNNE:2019:3761
 8. Wel saillant dat de naam van betrokkene zo expliciet vermeld wordt
 9. ECLI:EU:C:2017:994
 10. ECLI:NL:TGZCTG:2021:42

Voetnoten