2022

PPS
Congres

Van slimmer problemen oplossen tot effectiever onderhandelen

Lisette de Haan
| advocaat bij V&A Advocaten

Veneta Oskam
| advocaat bij V&A Advocaten

Henk Knijpstra MMI
| Achmea Schade en Inkomen

Geert Schimmel
| LetsCo

Dick Post
| Univé Rechtshulp

Letsel en onderwijs 

Geert Schimmel MSc (LetsCo) besprak de problemen die jongeren met letsel in het onderwijs ondervinden. In theorie is de onderwijszorg goed geregeld, maar in de praktijk weten onderwijsinstellingen vaak onvoldoende ondersteuning te bieden. Toch hebben onderwijsinstellingen een wettelijke zorgplicht. Schimmel gaf aan hoe op deze faciliteiten een beroep kan worden gedaan.


Zelfstandigenschades

Henk Knijpstra MMI (Achmea Schade en Inkomen), Dick Post (Univé Rechtshulp) en Pedro van Helden (Athenos Adviesgroep) behandelden de zelfstandigenschades. Een aantal schadebehandelaars bij rechtsbijstands- en WA-verzekeraars hebben een werkwijze bedacht die zij graag uniform toegepast zien. De sprekers menen dat daarmee de continuïteit van het bedrijf en de inzetbaarheid van de ondernemer beter worden geborgd, de benadeelde echt wordt geholpen en de schadelast afneemt

Zwart werk

Mr. Lisette de Haan en mr. Veneta Oskam (beiden V&A Advocaten) gingen in op de maatschappelijke aanvaardbaarheid van het vergoeden van zwart werk. Aan de orde was de vraag hoe logisch het is dat gemist zwart werk door aansprakelijkheidsverzekeraars binnen het aansprakelijkheidsrecht wordt gecompenseerd. Ook werd de vraag gesteld of het maatschappelijk aanvaardbaar is dat zwart werk wordt geclaimd en vergoed.


Probleemoplossing 

Frank van Noort (OpenUp Academy) en Bart Hoenen (@Area071) gaven een Fasterclass ‘Complex Problem Solving’. Zij richtten zich op probleemdefinitie en ideevorming aan de hand van een vraagstuk uit de dagelijkse praktijk. De vraag was aan de orde hoe letselschadedossiers sneller en slimmer kunnen worden afgehandeld. De deelnemers gingen zelf aan het werk en leerden de basistechniek om complexe vraagstukken naar doelgroepspecifieke vragen en vernieuwende oplossingen om te zetten.


Geweldsinwerking

Henk van Katwijk (OAK advocaten) sprak over de zin en onzin van onderzoek naar de geweldsinwerking bij niet-objectiveerbare klachten. De vraag naar de relevantie van Delta-V- onderzoek (de geweldsinwerking) is nog steeds actueel. Van Katwijk stelde aan de orde wanneer je als aansprakelijke partij zo'n onderzoek moet overwegen en of het verstandig is om als schadelijder aan zo'n onderzoek mee te werken. Onder het motto ‘oud papier of hard bewijs’ werd de betekenis van het uiteindelijke rapport besproken.

Positieve groei

Spreker, inspirator en schrijver Niek van den Adel besprak het omgaan met verandering, veerkracht en (werk)geluk. Hij ging in op de alsmaar toenemende werk- en veranderdruk. Daardoor neemt de vraag naar wendbaarheid, flexibiliteit, originaliteit en prioritering alsmaar toe. Niek van den Adel moest zijn leven vanaf zijn 28e compleet opnieuw inrichten nadat hij een dwarslaesie en een syrinx had opgelopen. Hij liet de deelnemers aan zijn parallelsessie zien hoe je tegenslag in positieve groei kunt omzetten.


Geweldloze communicatie

Mr. Judith Bos (Accent Mediation Groningen) behandelde het thema geweldloze communicatie. Die begint bij jezelf, zo stelde zij. Hoe je met jezelf omgaat, bepaalt hoe je met de ander omgaat. Het gaat erom moeite te doen om voorbij het masker van de ander te kijken. Geweld in taal houdt de vermoeiende dramadriehoek in stand die in relaties een doodlopende straat is. Met geweldloze communicatie is het mogelijk in gesprekken rust, openheid en gelijkwaardigheid te creëren.


Verborgen drijfveren

Mr. Chris van Dijk (Kennedy Van der Laan) besprak de aspecten die een rol spelen bij de afweging tussen procederen en schikken. Met de deelnemers ging hij na of die afweging ook meer rationeel kan worden benaderd. Mensen zijn zich in onderhandelingen vaak onvoldoende bewust van de verborgen drijfveren die hen van een goed resultaat afhouden. Van Dijk stelde dat als een drijfveer in de weg zit, het zinvol is om eigen overtuigingen tegen het licht te houden. Dan wordt het mogelijk effectiever te onderhandelen en beslissingen te nemen.

De deelnemers aan het PPS-Congres ‘Spiegeltje, spiegeltje aan de wand’ konden uit acht mogelijkheden twee parallelsessies volgen. Hieronder is kort weergegeven welke thema’s in deze parallelsessies aan de orde kwamen.

Actueel

Van slimmer problemen oplossen tot effectiever onderhandelen
2022

PPS
Congres

Veneta Oskam
| advocaat bij V&A Advocaten

Lisette de Haan
| advocaat bij V&A Advocaten

Dick Post
| Univé Rechtshulp

Henk Knijpstra MMI
| Achmea Schade en Inkomen

Geert Schimmel
| LetsCo

“Bij alle technocratie en ingewikkeldheid die we om ons heen weten te creëren,
is het belangrijk oog te hebben voor het feit dat het werk
door mensen wordt gedaan.”


Marcel Levi

“Ik ben ervan onder de indruk hoe goed mensen in staat bleken zich flexibel op te stellen.
We bleken in staat om zelfs grote organisaties heel
snel en effectief te veranderen zonder businesscases of organisatieadviseurs.”


Marcel Levi

Letsel en onderwijs 

Geert Schimmel MSc (LetsCo) besprak de problemen die jongeren met letsel in het onderwijs ondervinden. In theorie is de onderwijszorg goed geregeld, maar in de praktijk weten onderwijsinstellingen vaak onvoldoende ondersteuning te bieden. Toch hebben onderwijsinstellingen een wettelijke zorgplicht. Schimmel gaf aan hoe op deze faciliteiten een beroep kan worden gedaan.
Zelfstandigenschades

Henk Knijpstra MMI (Achmea Schade en Inkomen), Dick Post (Univé Rechtshulp) en Pedro van Helden (Athenos Adviesgroep) behandelden de zelfstandigenschades. Een aantal schadebehandelaars bij rechtsbijstands- en WA-verzekeraars hebben een werkwijze bedacht die zij graag uniform toegepast zien. De sprekers menen dat daarmee de continuïteit van het bedrijf en de inzetbaarheid van de ondernemer beter worden geborgd, de benadeelde echt wordt geholpen en de schadelast afneemt


Zwart werk

Mr. Lisette de Haan en mr. Veneta Oskam (beiden V&A Advocaten) gingen in op de maatschappelijke aanvaardbaarheid van het vergoeden van zwart werk. Aan de orde was de vraag hoe logisch het is dat gemist zwart werk door aansprakelijkheidsverzekeraars binnen het aansprakelijkheidsrecht wordt gecompenseerd. Ook werd de vraag gesteld of het maatschappelijk aanvaardbaar is dat zwart werk wordt geclaimd en vergoed.Probleemoplossing 

Frank van Noort (OpenUp Academy) en Bart Hoenen (@Area071) gaven een Fasterclass ‘Complex Problem Solving’. Zij richtten zich op probleemdefinitie en ideevorming aan de hand van een vraagstuk uit de dagelijkse praktijk. De vraag was aan de orde hoe letselschadedossiers sneller en slimmer kunnen worden afgehandeld. De deelnemers gingen zelf aan het werk en leerden de basistechniek om complexe vraagstukken naar doelgroepspecifieke vragen en vernieuwende oplossingen om te zetten.


Geweldsinwerking

Henk van Katwijk (OAK advocaten) sprak over de zin en onzin van onderzoek naar de geweldsinwerking bij niet-objectiveerbare klachten. De vraag naar de relevantie van Delta-V- onderzoek (de geweldsinwerking) is nog steeds actueel. Van Katwijk stelde aan de orde wanneer je als aansprakelijke partij zo'n onderzoek moet overwegen en of het verstandig is om als schadelijder aan zo'n onderzoek mee te werken. Onder het motto ‘oud papier of hard bewijs’ werd de betekenis van het uiteindelijke rapport besproken.


Positieve groei

Spreker, inspirator en schrijver Niek van den Adel besprak het omgaan met verandering, veerkracht en (werk)geluk. Hij ging in op de alsmaar toenemende werk- en veranderdruk. Daardoor neemt de vraag naar wendbaarheid, flexibiliteit, originaliteit en prioritering alsmaar toe. Niek van den Adel moest zijn leven vanaf zijn 28e compleet opnieuw inrichten nadat hij een dwarslaesie en een syrinx had opgelopen. Hij liet de deelnemers aan zijn parallelsessie zien hoe je tegenslag in positieve groei kunt omzetten.


Geweldloze communicatie

Mr. Judith Bos (Accent Mediation Groningen) behandelde het thema geweldloze communicatie. Die begint bij jezelf, zo stelde zij. Hoe je met jezelf omgaat, bepaalt hoe je met de ander omgaat. Het gaat erom moeite te doen om voorbij het masker van de ander te kijken. Geweld in taal houdt de vermoeiende dramadriehoek in stand die in relaties een doodlopende straat is. Met geweldloze communicatie is het mogelijk in gesprekken rust, openheid en gelijkwaardigheid te creëren.


Verborgen drijfveren

Mr. Chris van Dijk (Kennedy Van der Laan) besprak de aspecten die een rol spelen bij de afweging tussen procederen en schikken. Met de deelnemers ging hij na of die afweging ook meer rationeel kan worden benaderd. Mensen zijn zich in onderhandelingen vaak onvoldoende bewust van de verborgen drijfveren die hen van een goed resultaat afhouden. Van Dijk stelde dat als een drijfveer in de weg zit, het zinvol is om eigen overtuigingen tegen het licht te houden. Dan wordt het mogelijk effectiever te onderhandelen en beslissingen te nemen.

De deelnemers aan het PPS-Congres ‘Spiegeltje, spiegeltje aan de wand’ konden uit acht mogelijkheden twee parallelsessies volgen. Hieronder is kort weergegeven welke thema’s in deze parallelsessies aan de orde kwamen.

Actueel