2022

PPS
Congres

Verbond introduceert Smartengeldcalculator
en Toolkit Contact Helpt 

Geeke Feiter | directeur Schade 
bij het Verbond van Verzekeraars

“De calculator moet voor meer duidelijkheid en minder discussie zorgen, zodat klanten met licht letsel krijgen waar ze recht op hebben en sneller worden geholpen. Dit sluit aan op de behoeften van slachtoffers.”


Geeke Feiter

naam 
| functie

“De Smartengeldcalculator voor licht letsel en de nieuwe Toolkit Contact Helpt zijn de eerste concrete stappen om tot een vereenvoudigd systeem voor letselschadeafhandeling te komen. Een systeem dat beter bij de behoefte van het letselschadeslachtoffer aansluit,” aldus Geeke Feiter.


Smartengeldcalculator

Met de Smartengeldcalculator voor licht letsel kunnen aansprakelijkheids- en rechtsbijstandsverzekeraars op een eenvoudige manier berekenen op hoeveel smartengeld een slachtoffer recht heeft. “De calculator moet voor meer duidelijkheid en minder discussie zorgen, zodat klanten met licht letsel krijgen waar ze recht op hebben en sneller worden geholpen. Dit sluit aan op de behoeften van slachtoffers”, aldus Feiter. De Smartengeldcalculator is vooralsnog alleen voor slachtoffers met licht letsel bedoeld en wordt nu aan alle aansprakelijkheids- en rechtsbijstandsverzekeraars aangeboden. Met de calculator kunnen verzekeraars op een geobjectiveerde en transparante manier maatwerk bieden en gelijkwaardige gevallen gelijkwaardig behandelen. De hoogte van het smartengeld wordt aan de hand van onder andere de aard van het letsel, de duur, een eventuele ziekenhuisopname, tijdelijke arbeidsongeschiktheid en de persoonlijke omstandigheden vastgesteld. Samen met Slachtofferhulp Nederland werkt het Verbond aan een versie van de Smartengeldcalculator voor slachtoffers. Deze versie is in de loop van 2023 gereed. Het staat slachtoffers uiteraard vrij om de calculator wel of niet te gebruiken. Met de Smartengeldcalculator geeft het Verbond concreet invulling aan de vorig jaar ondertekende intentieverklaring met de ANWB en Slachtofferhulp Nederland om letselschadeslachtoffers snel en eenvoudig duidelijkheid over hun schadevergoeding te geven.Toolkit Contact Helpt

In het vorige nummer van het PPS-Bulletin is ruim aandacht aan de website contacthelpt.nl gegeven. Deze website biedt betrokkenen bij een verkeersongeval praktische informatie wanneer zij contact met veroorzakers of slachtoffers willen leggen. Ook mensen die twijfelen of dat wel of niet verstandig is, kunnen op de website de nodige informatie vinden. Om ervoor te zorgen dat meer mensen de website gebruiken, roept het Verbond alle schadebehandelaars, belangenbehartigers en andere professionals op gedurende de schadeafhandeling actief naar deze site te verwijzen. Hoe en op welk moment in het proces zij dat het beste kunnen doen, is in de Toolkit Contact Helpt te vinden. Met deze Toolkit kunnen alle partijen in de letselschadebranche klanten naar contacthelpt.nl verwijzen. “Zo’n contact kan waardevol zijn,” aldus Geeke Feiter, “omdat praten over het ongeluk niet alleen bij de verwerking ervan helpt, maar ook aan het herstel bijdraagt.”


Betere balans

In haar presentatie tijdens het PPS-Congres stond Geeke Feiter ook stil bij de pijnpunten bij de afhandeling van langlopende, complexe letselschades. “De processen zijn veel te veel op professionals ingericht. Daardoor staat het slachtoffer er te ver van af, met alle gevolgen van dien. Dit moet echt anders”, stelde zij. “We moeten op zoek naar een betere balans tussen emotionele en financiële compensatie. Dus genoegdoening én erkenning voor het leed dat het slachtoffer is aangedaan, met daarnaast een financiële compensatie die slachtoffers in staat stelt hun leven weer op te pakken. Kortom: een combinatie van herstelbemiddeling en een sterk vereenvoudigd proces.”

Geeke Feiter, directeur Schade bij het Verbond van Verzekeraars, presenteerde op het PPS-Congres twee primeurs: de Smartengeldcalculator en de Toolkit Contact Helpt voor letselschadeslachtoffers.

Actueel

Verbond introduceert Smartengeld-calculator en Toolkit Contact Helpt 
2022

PPS
Congres

Geeke Feiter | directeur Schade 
bij het Verbond van Verzekeraars

“De calculator moet voor meer duidelijkheid en minder discussie zorgen, zodat klanten met licht letsel krijgen waar ze recht op hebben en sneller worden geholpen. Dit sluit aan op de behoeften van slachtoffers.”


Geeke Feiter

“De Smartengeldcalculator voor licht letsel en de nieuwe Toolkit Contact Helpt zijn de eerste concrete stappen om tot een vereenvoudigd systeem voor letselschadeafhandeling te komen. Een systeem dat beter bij de behoefte van het letselschadeslachtoffer aansluit,” aldus Geeke Feiter.


Smartengeldcalculator

Met de Smartengeldcalculator voor licht letsel kunnen aansprakelijkheids- en rechtsbijstandsverzekeraars op een eenvoudige manier berekenen op hoeveel smartengeld een slachtoffer recht heeft. “De calculator moet voor meer duidelijkheid en minder discussie zorgen, zodat klanten met licht letsel krijgen waar ze recht op hebben en sneller worden geholpen. Dit sluit aan op de behoeften van slachtoffers”, aldus Feiter. De Smartengeldcalculator is vooralsnog alleen voor slachtoffers met licht letsel bedoeld en wordt nu aan alle aansprakelijkheids- en rechtsbijstandsverzekeraars aangeboden. Met de calculator kunnen verzekeraars op een geobjectiveerde en transparante manier maatwerk bieden en gelijkwaardige gevallen gelijkwaardig behandelen. De hoogte van het smartengeld wordt aan de hand van onder andere de aard van het letsel, de duur, een eventuele ziekenhuisopname, tijdelijke arbeidsongeschiktheid en de persoonlijke omstandigheden vastgesteld. Samen met Slachtofferhulp Nederland werkt het Verbond aan een versie van de Smartengeldcalculator voor slachtoffers. Deze versie is in de loop van 2023 gereed. Het staat slachtoffers uiteraard vrij om de calculator wel of niet te gebruiken. Met de Smartengeldcalculator geeft het Verbond concreet invulling aan de vorig jaar ondertekende intentieverklaring met de ANWB en Slachtofferhulp Nederland om letselschadeslachtoffers snel en eenvoudig duidelijkheid over hun schadevergoeding te geven.


Toolkit Contact Helpt

In het vorige nummer van het PPS-Bulletin is ruim aandacht aan de website contacthelpt.nl gegeven. Deze website biedt betrokkenen bij een verkeersongeval praktische informatie wanneer zij contact met veroorzakers of slachtoffers willen leggen. Ook mensen die twijfelen of dat wel of niet verstandig is, kunnen op de website de nodige informatie vinden. Om ervoor te zorgen dat meer mensen de website gebruiken, roept het Verbond alle schadebehandelaars, belangenbehartigers en andere professionals op gedurende de schadeafhandeling actief naar deze site te verwijzen. Hoe en op welk moment in het proces zij dat het beste kunnen doen, is in de Toolkit Contact Helpt te vinden. Met deze Toolkit kunnen alle partijen in de letselschadebranche klanten naar contacthelpt.nl verwijzen. “Zo’n contact kan waardevol zijn,” aldus Geeke Feiter, “omdat praten over het ongeluk niet alleen bij de verwerking ervan helpt, maar ook aan het herstel bijdraagt.”


Betere balans

In haar presentatie tijdens het PPS-Congres stond Geeke Feiter ook stil bij de pijnpunten bij de afhandeling van langlopende, complexe letselschades. “De processen zijn veel te veel op professionals ingericht. Daardoor staat het slachtoffer er te ver van af, met alle gevolgen van dien. Dit moet echt anders”, stelde zij. “We moeten op zoek naar een betere balans tussen emotionele en financiële compensatie. Dus genoegdoening én erkenning voor het leed dat het slachtoffer is aangedaan, met daarnaast een financiële compensatie die slachtoffers in staat stelt hun leven weer op te pakken. Kortom: een combinatie van herstelbemiddeling en een sterk vereenvoudigd proces.”

Geeke Feiter, directeur Schade bij het Verbond van Verzekeraars, presenteerde op het PPS-Congres twee primeurs: de Smartengeldcalculator en de Toolkit Contact Helpt voor letsel-
schadeslachtoffers.

Actueel