ActueelActualiteiten werkgevers-aansprakelijkheid

Zelfs als vaststaat dat er een ongeval of incident heeft plaatsgevonden waarbij een werknemer letsel heeft opgelopen, dan kan alsnog de vraag opkomen of deze schade wel is opgelopen in de uitoefening van de werkzaamheden.

Een bijzondere categorie van arbeidsongevallen zijn de verkeersongevallen. Anders dan soms wel eens wordt aangenomen, is het namelijk niet zo dat de zorgplicht van de werkgever zich in het geheel niet uitstrekt over dergelijke ongevallen. Deze categorie laat zien dat een op het eerste oog vrij vergelijkbare zaak, toch tot een andere conclusie kan leiden.

Trappen blijken vaak aanleiding te geven tot arbeidsongevallen en
dan kan natuurlijk bij uitstek de vraag worden opgeworpen of dat een alledaagse bezigheid
is waarvoor specifieke instructies gegeven moeten worden. Het antwoord daarop is afhankelijk van de omstandigheden
van het geval.

Aangenomen wordt wel dat wanneer er sprake is van een alledaagse of zeer eenvoudige bezigheid, daarvoor niet hoeft te worden gewaarschuwd of dat geen (specifieke) instructies hoeven te worden gegeven en dat in zo'n geval ook enige oplettendheid van de werknemer zelf mag worden verwacht.

door Lisan Homan
| advocaat Van Benthem & Keulen

Actueel

Voetnoten

 • Gerechtshof Amsterdam 5 juli 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:1952.

 • Rechtbank Limburg 21 september 2022, ECLI:NL:RBLIM:2022:7175.

 • Rechtbank Noord-Holland 20 september 2023, ECLI:NL:RBNHO:2023:9630.

 • Rechtbank Amsterdam 16 mei 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:2669.

 • Rechtbank Noord-Holland 11 mei 2022, ECLI:NL:RBNHO:5116.

 • Rechtbank Zeeland-West-Brabant 28 juni 2022, RBZWB 280622 via letselschademagazine.nl.

 • Rechtbank Midden-Nederland 3 februari 2021, ECLI:NL:RBMNE:2021:639

 • Rechtbank Rotterdam 27 januari 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:611.

 • Rechtbank Overijssel 10 november 2022, ECLI:NL:RBOVE:2022:3407.

 • Rechtbank Rotterdam 1 januari 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:608.

 • Gerechtshof 's-Hertogenbosch 8 maart 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:733

 • Gerechtshof Den Haag 25 april 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:831.

 • Gerechtshof 's-Hertogenbosch 19 april 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:1242. In cassatie gevolgd door de afwijzende conclusie van Hartlief (ECLI:NL:PHR:2023:454) en aansluitend een 81 R.O oordeel van de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2023:966).

 • Rechtbank Rotterdam, ECLI:NL:RBROT:2022:10111.

 • Rechtbank Midden-Nederland 5 april 2022, ECLI:NL:RBMNE:2022:1064.

 • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18 juli 2023, ECLI:NL:GHARL:2023:6113.

 • Of er sprake was van een formele arbeidsovereenkomst kwam niet vast te staan, maar het gerechtshof concludeerde dat dat in het midden kon blijven omdat de koerier in dat geval onder artikel 7:658 lid 4 BW zou vallen.

 • Rechtbank Noord-Nederland 6 september 2022, ECLI:NL:RBNNE:2022:3281

 • Rechtbank Noord-Nederland 20 juni 2023, ECLI:NL:RBNNE:2023:2382.Actualiteiten werkgevers-aansprakelijkheid

Actueel

Een bijzondere categorie van arbeidsongevallen zijn de verkeersongevallen. Anders dan soms wel eens wordt aangenomen, is het namelijk niet zo dat de zorgplicht van de werkgever zich in het geheel niet uitstrekt over dergelijke ongevallen. Deze categorie laat zien dat een op het eerste oog vrij vergelijkbare zaak, toch tot een andere conclusie kan leiden.

door Lisan Homan
| advocaat Van Benthem & Keulen

Zelfs als vaststaat dat er een ongeval of incident heeft plaatsgevonden waarbij een werknemer letsel heeft opgelopen, dan kan alsnog de vraag opkomen of deze schade wel is opgelopen in de uitoefening van de werkzaamheden.

Aangenomen wordt wel dat wanneer er sprake is van een alledaagse of zeer eenvoudige bezigheid, daarvoor niet hoeft te worden gewaarschuwd of dat geen (specifieke) instructies hoeven te worden gegeven en dat in zo'n geval ook enige oplettendheid van de werknemer zelf mag worden verwacht.

Trappen blijken vaak aanleiding te geven tot arbeidsongevallen en
dan kan natuurlijk bij uitstek de vraag worden opgeworpen of dat een alledaagse bezigheid
is waarvoor specifieke instructies gegeven moeten worden. Het antwoord daarop is afhankelijk van de omstandigheden
van het geval.

Actueel

Voetnoten

 • Gerechtshof Amsterdam 5 juli 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:1952.

 • Rechtbank Limburg 21 september 2022, ECLI:NL:RBLIM:2022:7175.

 • Rechtbank Noord-Holland 20 september 2023, ECLI:NL:RBNHO:2023:9630.

 • Rechtbank Amsterdam 16 mei 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:2669.

 • Rechtbank Noord-Holland 11 mei 2022, ECLI:NL:RBNHO:5116.

 • Rechtbank Zeeland-West-Brabant 28 juni 2022, RBZWB 280622 via letselschademagazine.nl.

 • Rechtbank Midden-Nederland 3 februari 2021, ECLI:NL:RBMNE:2021:639

 • Rechtbank Rotterdam 27 januari 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:611.

 • Rechtbank Overijssel 10 november 2022, ECLI:NL:RBOVE:2022:3407.

 • Rechtbank Rotterdam 1 januari 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:608.

 • Gerechtshof 's-Hertogenbosch 8 maart 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:733

 • Gerechtshof Den Haag 25 april 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:831.

 • Gerechtshof 's-Hertogenbosch 19 april 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:1242. In cassatie gevolgd door de afwijzende conclusie van Hartlief (ECLI:NL:PHR:2023:454) en aansluitend een 81 R.O oordeel van de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2023:966).

 • Rechtbank Rotterdam, ECLI:NL:RBROT:2022:10111.

 • Rechtbank Midden-Nederland 5 april 2022, ECLI:NL:RBMNE:2022:1064.

 • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18 juli 2023, ECLI:NL:GHARL:2023:6113.

 • Of er sprake was van een formele arbeidsovereenkomst kwam niet vast te staan, maar het gerechtshof concludeerde dat dat in het midden kon blijven omdat de koerier in dat geval onder artikel 7:658 lid 4 BW zou vallen.

 • Rechtbank Noord-Nederland 6 september 2022, ECLI:NL:RBNNE:2022:3281

 • Rechtbank Noord-Nederland 20 juni 2023, ECLI:NL:RBNNE:2023:2382.